Principe

Bending test on plastic sample

Buigtest

De trekbank wordt voor verschillende testen gebruikt:

  • TREKPROEF: bepalen van trek-rek diagramma, afhankelijk van het soort trekkromme kunnen een aantal parameters worden gemeten.
  • BUIGPROEF: bepalen van de buigmodulus en kracht tot breuk onder buigbelasting.
  • COMPRESSIETEST: bepalen van compressiekracht

Methode

Bij elke test wordt de kracht gemeten waarmee een proefstuk wordt onderworpen aan een bepaalde constante vervorming:

  • TREKPROEF: het proefstuk wordt met een constante snelheid verlengd, de kracht hiervoor nodig wordt met behulp van een loadcel geregistreerd.
  • BUIGPROEF: het proefstuk wordt onderworpen aan een doorbuiging met constante snelheid, de kracht hiervoor nodig wordt opgemeten.
  • COMPRESSIETEST: het proefstuk wordt onderworpen aan een compressie tot er breuk optreedt of een vooropgestelde maximum kracht bereikt wordt.

Toepassingen

  • in kaart brengen van de mechanische eigenschappen.
  • uitvoeren van een vergelijkende studie om materiaal-problemen op te sporen of materiaalkeuzes te maken.