Dankzij de OEKO-TEX®-normen kan iedereen verantwoorde beslissingen nemen en de natuurlijke hulpbronnen beschermen. Producten met de labels OEKO-TEX® STANDARD 100 en OEKO-TEX® LEATHER STANDARD zijn wetenschappelijk getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en zijn een betere en veiligere keuze voor uw gezondheid. Textiel en leer met het OEKO-TEX® MADE IN GREEN label zijn duurzamer geproduceerd in maatschappelijk verantwoorde werkplaatsen. De OEKO-TEX® STeP certificering en de DETOX TO ZERO analyse stellen de hoogste normen voor sociale en milieuaspecten van de textiel- en leerproductie. Chemicaliën en behandelingen die voldoen aan de OEKO-TEX® ECO PASSPORT norm zijn getest en geanalyseerd volgens strenge criteria, voor een lagere milieu-impact. OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS ondersteunt u bij het voorkomen of beperken van bestaande en potentiële negatieve effecten van de bedrijfsvoering binnen uw eigen activiteiten, uw toeleveringsketens en uw verdere zakelijke relaties.

Klachtenmechanisme

Het OEKO-TEX® Klachtenmechanisme is ingesteld om het OEKO-TEX® Secretariaat te informeren over eventuele inbreuken op onze onderneming of onze normen. OEKO-TEX® onderschrijft de hoogste normen en wij geloven in onze verantwoordelijkheid tegenover al onze stakeholders. Alle stakeholders worden aangemoedigd om elke vorm van wangedrag te melden.

NIEUWE LIMIETWAARDEN 2024

Aan het begin van het jaar heeft de OEKO-TEX® Association de toepasselijke testcriteria en limietwaarden voor haar certificeringsreeks bijgewerkt. 

 

OEKO-TEX® MADE IN GREEN

Oeko-mig

OEKO-TEX® MADE IN GREEN is een traceerbaar productlabel voor alle soorten textiel- en leerproducten die in milieuvriendelijke fabrieken onder veilige en maatschappelijk verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn vervaardigd. Het MADE IN GREEN label verzekert de consument er ook van dat het textiel- of leerproduct gemaakt is van materialen die getest zijn op schadelijke stoffen.

Wat zijn de vereisten voor MADE IN GREEN?

 • Een voorwaarde voor MADE IN GREEN is dat het product getest is op schadelijke stoffen en gecertificeerd is volgens de OEKO-TEX® STANDARD 100 of OEKO-TEX® LEATHER STANDARD. 
 • Om te garanderen dat het textiel- of leerproduct volgens milieuvriendelijke processen en onder sociaal verantwoorde arbeidsomstandigheden is vervaardigd, moeten de productiefaciliteiten gecertificeerd zijn volgens OEKO-TEX® STeP.
mig requirements

OEKO-TEX® STANDARD 100

oeko-100

OEKO-TEX® STANDARD 100 is een van 's werelds bekendste keurmerken voor textiel dat op schadelijke stoffen is getest. Het staat voor klantenvertrouwen en hoge productveiligheid. 

Wat betekent het label?

Als een textielartikel het STANDARD 100-label draagt, kunt u er zeker van zijn dat elk onderdeel van dit artikel, dus elke draad, knoop en ander toebehoren, is getest op schadelijke stoffen en dat het artikel dus onschadelijk is voor de menselijke gezondheid. De test wordt uitgevoerd door onze onafhankelijke OEKO-TEX® partner instituten op basis van onze uitgebreide OEKO-TEX® criteria catalogus. In de test houden ze rekening met talrijke gereglementeerde en niet-gereglementeerde stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. In veel gevallen gaan de grenswaarden voor de STANDARD 100 verder dan de nationale en internationale eisen. De criteriacatalogus wordt minstens eenmaal per jaar bijgewerkt en uitgebreid met nieuwe wetenschappelijke kennis of wettelijke voorschriften. Het is voor fabrikanten en klanten niet eenvoudig om elke dag het overzicht te houden over de wettelijke situatie met betrekking tot schadelijke stoffen. Onze experts van de OEKO-TEX® instituten doen dit voor u.

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

oeko-leather-100

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD is een internationaal gestandaardiseerd test- en certificeringssysteem voor leer en lederwaren op alle productieniveaus, inclusief accessoires. De certificering ondersteunt bedrijven in de toeleveringsketen bij de implementatie van een hoge humaan-ecologische productveiligheid. De certificering dient als juridisch bindende verificatie van succesvolle productcertificering in alle bedrijfsprocessen volgens LEATHER STANDARD.


Wat betekent het label?

Het LEATHER STANDARD-label geeft aan dat het gelabelde artikel met succes een test heeft doorstaan op chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid. De basis voor deze test, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk OEKO-TEX® partnerinstituut, zoals Centexbel, is de OEKO-TEX® criteriacatalogus met enkele honderden gereglementeerde individuele stoffen. De strenge grenswaarden en testcriteria van de criteriacatalogus zijn veel strenger dan de geldende nationale en internationale specificaties en omvatten verschillende parameters voor de bescherming van de gezondheid. OEKO-TEX® werkt de testcriteria minstens één keer per jaar bij en houdt daarbij rekening met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en wijzigingen in de wetgeving.

OEKO-TEX® Step

oeko-step

Sustainable Textile Production (STeP) by OEKO-TEX® is een certificeringssysteem voor merken, retailbedrijven en fabrikanten uit de textielketen die hun prestaties op het gebied van duurzame productieprocessen op een transparante, geloofwaardige en duidelijke manier aan het publiek willen communiceren.

Wat houdt de certificering in?

STeP verschilt van andere certificeringssystemen omdat het niet alleen naar afzonderlijke duurzaamheidsaspecten kijkt, maar een uitgebreide analyse en beoordeling van de productieomstandigheden omvat. STeP analyseert alle belangrijke gebieden van een bedrijf aan de hand van 6 modules:

 1. Chemisch beheer
 2. Milieuprestaties
 3. Milieubeheer
 4. Sociale verantwoordelijkheid
 5. Kwaliteitsbeheer
 6. Bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk

Het doel van de STeP-certificering is de duurzame toepassing van milieuvriendelijke productieprocessen, sociale arbeidsomstandigheden en optimale gezondheid en veiligheid.

STeP gecertificeerde bedrijven:

 1. Alfa Tapijtfabriek NV
 2. Alsico NV
 3. BekaertDeslee - Deslee Clama 
 4. Belgotex International NV
 5. Carpenter
 6. De Witte Lietaer
 7. Dounor SAS
 8. Global Textile Alliance  / Monks
 9. Lava BV
 10. Liebaert NV
 11. Muvantex
 12. Ontex
 13. SioenApparel
 14. Ten Cate Protect BV
 15. Tessutica
 16. TWE - Meulebeke
 17. Verstraete & Verbauwede

DETOX TO ZERO

OEKO-TEX® DETOX TO ZERO is een efficiënt controlesysteem voor de textiel- en leerindustrie dat tot doel heeft de criteria van de Greenpeace DETOX-campagne in de productie-installaties toe te passen. In dit geval is er in plaats van certificering een analyse-instrument voor het optimaliseren en controleren van het chemicaliënbeheer en de afvalwaterkwaliteit. 


Wat is DETOX TO ZERO?

DETOX TO ZERO is gebaseerd op de in 2011 door Greenpeace gelanceerde DETOX-campagne met als doel gevaarlijke chemicaliën uit de textielproductie te weren. Met DETOX TO ZERO biedt OEKO-TEX® textiel- en leerproducenten een praktisch en bruikbaar analyse- en beoordelingsinstrument dat transparantie en controle creëert in het gebruik van gevaarlijke stoffen. De focus ligt op:

 • Conformiteit van afvalwater en slib volgens de DETOX TO ZERO Manufacturing Restricted Substance List (MRSL).
 • Conformiteit van de in het bedrijf gebruikte chemicaliën volgens de DETOX TO ZERO MRSL.
 • Algemeen beheer met aandacht voor chemische stoffen en milieuprestaties

Bij het gebruik van het DETOX TO ZERO analyse- en beoordelingsinstrument kunnen producenten niet "zakken" of "slagen", aangezien dit geen traditioneel certificeringssysteem is. In plaats daarvan ligt de nadruk op een continu verbeteringsproces. De situatie wordt ook in de productiefaciliteiten geanalyseerd en er wordt een degelijk actieplan opgesteld dat voorziet in de geleidelijke vermindering van schadelijke stoffen in de productieprocessen.

De Impact Calculator

Bereken uw koolstof- en watervoetafdruk

OEKO-TEX® STeP fabrieken kunnen nu hun koolstofuitstoot en waterverbruik meten en rapporteren - op bedrijfsniveau, per verwerkingsstap of voor 1 kg materiaal. Als onderdeel van zijn Roadmap to Excellence heeft het OEKO-TEX® STeP programma een eenvoudige, gebruiksvriendelijke digitale tool ontwikkeld waarmee bedrijven hun koolstof- en watervoetafdruk kunnen berekenen: DE IMPACT CALCULATOR.

De Impact Calculator biedt productiefaciliteiten een eerste schatting en beoordeling van de materialen en processtappen die het meest bijdragen aan hun totale milieu-impact. Deelname is vrijwillig en staat open voor elke textielproductiefaciliteit die een OEKO-TEX® STeP-certificering aanvraagt of al heeft. 

OEKO-TEX® ECO PASSPORT

oeko-ecopass

OEKO-TEX® ECO PASSPORT is een onafhankelijk certificatiesysteem voor chemicaliën, kleurstoffen en hulpstoffen die in de textiel- en leerindustrie worden gebruikt. In een meerstappenproces wordt geanalyseerd of elk afzonderlijk ingrediënt in het chemische product voldoet aan de wettelijke eisen en of het niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Zowel merken als fabrikanten waarderen het ECO PASSPORT als geloofwaardig bewijs van duurzame textiel- en lederproductie.

Wat staat er in het certificaat?

Het certificeringssysteem ECO PASSPORT is bedoeld voor fabrikanten van proceschemicaliën en chemische verbindingen. De volgens het ECO PASSPORT gecertificeerde leer- en textielchemicaliën zijn getest op schadelijke stoffen in kritische concentraties zoals vermeld in de ECO PASSPORT norm. Het label geeft ook een transparant bewijs welke artikelen voldoen aan de criteria voor ecologisch verantwoorde textiel- en lederproductie. Eens per jaar actualiseert OEKO-TEX® de verboden stoffen en grenswaarden en breidt ze uit met nieuwe wetenschappelijke bevindingen of wettelijke vereisten.

Welke producten kunnen worden gecertificeerd?

Alle chemicaliën, kleurstoffen en hulpstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van textiel en lederen materialen kunnen worden gecertificeerd volgens ECO PASSPORT. Dit omvat ook industriespecifieke formuleringen (chemische verbindingen) voor de textiel-, leer- en kledingindustrie.

Voordelen voor merken

 • Met de onafhankelijke certificering toont u uw duurzaamheidsaanpak aan uw klanten bij de inkoop en bevordert u het vertrouwen in uw producten. ECO PASSPORT omvat een uitgebreide aanpak voor de omgang met chemicaliën en is daarmee uw wegbereider voor "Green Chemistry".
 • U zorgt ervoor dat uw textiel geen schadelijke stoffen bevat op de OEKO-TEX® STANDARD 100 en OEKO-TEX® LEATHER STANDARD RSL in concentraties die schadelijk zijn voor de mens.
 • U kunt alle volgens ECO PASSPORT gecertificeerde chemicaliën gebruiken voor de productie van STANDARD 100 en LEATHER STANDARD gecertificeerde artikelen.
 • Voor certificeringen volgens STANDARD 100 en LEATHER STANDARD wordt ECO PASSPORT erkend als pre-certificaat. Zo bespaart u op laboratoriumkosten.
 • Certificering inclusief zelfbeoordeling en bezoek ter plaatse wordt door de ZDHC-organisatie erkend als "MRSL Conformance Indicator Level 3", momenteel het hoogste conformiteitsniveau. Voltooiing van de Screening en de Verificatie leidt tot ZDHC Conformity Level 1. Het uitvoeren van de Self-Assessment zonder het On-Site Visit leidt tot conformiteitsniveau 2. U kunt gecertificeerde producten vinden in de openbare en gratis OEKO-TEX® Koopgids.
 • De ZDHC Gateway en BHive App van GoBlu zijn beschikbaar voor de publicatie van gecertificeerde producten, inclusief alle bijbehorende certificaten.

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS is een managementinstrument om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen voor de toeleveringsketen in de textiel- en leerindustrie. Het ondersteunt bedrijven bij het voorkomen en beperken van bestaande en potentiële negatieve effecten van de bedrijfsvoering binnen de eigen activiteiten, de toeleveringsketens en in de bredere zakelijke relaties. 

Wat betekent OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS?

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS certificeert het managementsysteem van een bedrijf en beoordeelt in welke mate due diligence-verplichtingen met betrekking tot mensenrechten en milieucriteria in het bedrijf en in hun toeleveringsketens worden geïmplementeerd. De volgende due diligence elementen worden geëvalueerd.

 1. Bedrijfsbeleid
 2. risicoanalyse
 3. Integratie van passende maatregelen
 4. Voortdurende controle
 5. Transparante communicatie
 6. Klachtenmechanisme

Verder kunnen bedrijven in module 7. Milieu / Klimaat in kaart brengen in welke mate een klimaatstrategie is gedefinieerd, doelstellingen zijn vastgesteld en emissiereducties reeds zijn gemeten.

Het doel van de RESPONSIBLE BUSINESS-certificering is de implementatie op lange termijn van due diligence-maatregelen met betrekking tot mensenrechten en milieu in de textiel- en leerindustrie.

RB glance

Recycled materials in OEKO-TEX® STANDARD 100

Gerecycleerde materialen zijn moeilijk te certificeren. Door hun vorige leven vormen gerecycleerde materialen andere uitdagingen dan gewoon nieuw materiaal. Daarom worden deze materialen in het kader van STANDARD 100 anders behandeld.  

Voor de certificering van gerecycleerde materialen met STANDARD 100 gelden andere regels dan voor gewone materialen. Indien wordt gesproken over "gerecycleerd materiaal" in een artikel , gelden de volgende basisregels: 

 • Ten minste 20% van het belangrijkste textielmateriaal moet gerecycleerd zijn. 
 • Meer informatie over de herkomst van de materialen wordt gevraagd in de aanvraag 
 • Een doeltreffend kwaliteitsbeheersysteem moet worden aangetoond. Dit is nodig om een constante productkwaliteit te garanderen.
 • Het testprogramma kan verschillen van dat voor nieuw materiaal. Hoewel er geen chemische test is of een materiaal al dan niet gerecycleerd is, kan de verschillende bron leiden tot een hogere testfrequentie.  
 • Er is een apart certificaat nodig voor nieuw materiaal.  
 • Mengsels met nieuwe materialen zijn toegestaan wanneer zij nodig zijn voor de vervaardiging van het materiaal.   

Downloads

Op de OEKO-TEX® website vindt u een centrale pagina waar u alle relevante documenten kunt downloaden met betrekking tot

 • normen
 • toepassingen
 • productinformatie
 • organisatie
 • en meer