Algemeen certificatiereglement

Bijzondere certificatiereglementen

Als Notified body #0493 is Centexbel erkend voor het uitvoeren van volgende certificatie-activiteiten, waarvoor we bijzondere certificatiereglementen hebben opgesteld en die we onderaan deze rubriek publiceren.

  • CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III volgens de Europese Verordening 2016/425/EU met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • Productcertificatie in het kader van de Europese Bouwproductenverordening 305/2011/EU
  • Conformiteitsbeoordeling in het kader van de Marinerichtlijn (MED) 2014/90/EU
  • CE-typekeuring volgens de Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed

Downloads

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Bouwproducten

Marinerichtlijn

Veiligheid van speelgoed

Authenticiteit van testverslagen en certificaten

Om misbruik van certificaten en testrapporten te voorkomen, heeft Centexbel een extra beveiliging toegevoegd. Officiële documenten worden digitaal ondertekend om hun authenticiteit aan te duiden en te bewijzen.

Hoe werkt dit en hoe kan ik de authenticiteit van een document controleren?

Deze manual begeleidt u doorheen alle stappen.