Algemeen certificatiereglement

Bijzondere certificatiereglementen

Als Notified body #0493 is Centexbel erkend voor het uitvoeren van volgende certificatie-activiteiten, waarvoor we bijzondere certificatiereglementen hebben opgesteld en die we onderaan deze rubriek publiceren.

  • CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III volgens de Europese Verordening 2016/425/EU met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • Productcertificatie in het kader van de Europese Bouwproductenverordening 305/2011/EU
  • Conformiteitsbeoordeling in het kader van de Marinerichtlijn (MED) 2014/90/EU
  • CE-typekeuring volgens de Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed

Downloads

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Bouwproducten

Marinerichtlijn

Veiligheid van speelgoed