Waarschuwing e-mailfraude


Gelieve het e-mailadres van alle inkomende Centexbel-VKC berichten te controleren. 

Indien niet eindigend op @centexbel.be, @centexbelservices.be of @vkc.be

ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN!

 

Wij, bij Centexbel, geloven dat Europa een fascinerende textiel- kunststofverwerkende industrie heeft en we zijn trots daarvan deel uit te maken. Elke dag opnieuw, ontmoeten we gepassioneerde mensen, maken we kennis met geweldige bedrijven en ontdekken we boeiende technologieën.

We dragen onze industrie een warm hart toe en we zijn er rotsvast van overtuigd dat we - door het ontwikkelen en delen van kennis en expertise en door ons te engageren in hechte en diepgaande samenwerkingsverbanden - kunnen bijdragen tot een duurzame toekomst voor onze bedrijven.

Dit geloof versterkt onze ambitie, definieert onze cultuur, geeft vorm aan onze organisatie en motiveert ons te doen wat we doen. We streven ernaar de grenzen te verleggen.

R&D Scoop

Quote from Jan Laperre, general manager Centexbel:

An Apollo 13 challenge ... find a way to decontaminate masks and use only the tools that are included in the WHO toolbox. Why ? Find a solution for shortage in protective material in low resource countries. On invitation of WHO, Centexbel and ULg participated in the challenge and became part of an international and incredible group of universities and research centers.

Veilige community maskers

covid-19 label

Centexbel lanceerde in mei vorig jaar een labeling systeem voor veilige en comfortabele gemeenschapsmaskers.

Kijk uit naar dit label !

COVID-19 Updates

Alle opleidingen, ontbijtsessies en horizonverkenningen vinden online plaats tot nader bericht!


Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus krijgen we heel wat vragen rond gezichtsmaskers. Onderstaande links bieden u een overzicht van de laatste updates en geven u meer informatie over hoe we u kunnen helpen. 

Vragen rond het testen van chirurgische maskers?

Nieuwe tool

Via onderstaande link kan u de geldigheid van een certificaat nagaan.

Opgelet: vervalste testrapporten

We hebben vastgesteld dat er vervalste testrapporten voor medische mondmaskers in omloop zijn! Bij twijfel, aarzel niet om ons onmiddellijk te contacteren om de echtheid van het rapport in kwestie na te kijken.

Medische maskers worden niet zomaar onderworpen aan strenge testcriteria: vervalste testrapporten kunnen het leven van artsen en zorgverleners en bij uitbreiding van iedereen in gevaar brengen.

Belangrijk bericht

Tijdens de corona-crisis blijven onze labs bereikbaar en kunt u onze medewerkers via e-mail / telefoon contacteren. Zij zorgen ervoor dat u de beste dienstverlening blijft ontvangen.

Zolang het coranavirus onder ons is, worden onze Kunststofopleidingen, Ontbijtsessies en Horizonverkenningen georganiseerd voor een beperkt aantal aanwezigen (onder strikte hygiënische voorwaarden). Al onze evenementen kunnen online worden bijgewoond. Geef uw keuze aan op de respectievelijke inschrijvingsformulieren.

Zoals steeds, aarzel niet om ons te contacteren bij al uw vragen.

Hou het veilig voor u en anderen!

O&O voor de industrie van de toekomst

Door het uitvoeren van innovatiegerichte onderzoeksprojecten die de volledige textiel- en polymeer productieketen omvatten, versterken wij de concurrentiepositie en de duurzaamheid van de Belgische en Europese bedrijven.

Kennis- & Technologietransfer

Ons centrale streefdoel is het overbrengen van de wetenschappelijke en technologische kennis die we opbouwen naar de industrie opdat bedrijven hoogwaardige (niche) producten ontwikkelen en vermarkten en om hen op de hoogte te brengen en te houden van innovatieve opportuniteiten, wijzigingen in de wetgeving, reglementeringen en normen die direct betrekking hebben op hun kernactiviteiten.

Expertise

Het belangrijkste dat wij u kunnen aanbieden bestaat uit onze kennis en advies, vrij "ontastbare kostbaarheden", die echter een essentieel onderdeel kunnen betekenen voor de ontwikkeling van nieuwe materialen en producten en voor uw bedrijfsvoering.

Certificatie

Labels zijn ofwel verplicht ofwel vrijwillig aan te brengen. In beide gevallen leveren zij het bewijs dat de producten of diensten overeenkomen met een geheel van vereisten op het vlak van kwaliteit, veiligheid en gezondheid of prestaties.

korrel light

Competentiecentrum voor de kunststofindustrie

VKC is de "one-stop-shop" voor de volledige kunststofwaardeketen met een geïntegreerd aanbod op het vlak van materiaalkarakterisatie, probleemoplossing, onderzoek en ontwikkeling en nieuwe toepassingen voor kunststoffen, polymeren, composieten... 

Ons engagement

  • Onderzoek & Ontwikkeling
  • Productcertificatie
  • Productanalyse, materiaalkarakterisatie en testen
  • Disseminatie van kennis

We hebben de ambitie is om tot de Europese top te behoren. Bovendien ambieert Centexbel, als technologisch centrum, een sleutelpositie met de chemie-intensieve polymeerverwerkende industrie, als doelgroep. Tot deze doelgroep behoren de textielindustrie, de kunststofverwerkende industrie, de coating- en deklagenindustrie, de lijmindustrie, enz.

Onze strategie

Ledenorganisatie

Solidair lidmaatschap

Centexbel is een inrichting erkend bij de toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947 (ook "Wet De Groote" genaamd) waardoor de Belgische textielbedrijven volgens art. 2 van het K.B. van 09-09-1975 solidair lid van het centrum zijn. Centexbel heeft tot doel het onderzoek en de technologische ontwikkeling in de textielbedrijven te promoten om het rendement, de kwaliteit en de productie van de Belgische textielnijverheid te optimaliseren.

 

Geassocieerd lidmaatschap

Bedrijven of bedrijvengroepen met maatschappelijke hoofdzetel binnen de EER (Europese Economische Ruimte) kunnen geassocieerd lid van Centexbel worden en betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage.

SEM image of the month