Covid-19

Alle conferenties, ontbijtsessies, horizonverkenningen en opleidingen worden voorlopig enkel online georganiseerd.

industrienetwerk

Boost uw innovatie!

Gebruik onze expertise in

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen die op ons afkomen?

U werkt samen met deskundige coaches in twee trajecten, waarin we uw bedrijf tijdens 4 x 2 sessies bijstaan om Ecodesign te doorgronden en te implementeren in uw product.

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen die op ons afkomen?

Wat zijn kunststoffen? Hoe zijn ze opgebouwd? Hoe worden ze ingedeeld? Welke eigenschappen hebben ze? Hoe worden hun eigenschappen geanalyseerd? Deze cursus geeft een antwoord op al deze vragen.

L’événement annuel 2021 du Green Deal Achats Circulaires en Wallonie a pour objectif de mettre en relation les acheteurs du Green Deal avec des fournisseurs de services ou produits circulaires. Les interactions entre les acheteurs et les fournisseurs seront au centre de cette journée.

De cursus biedt een overzicht van de verschillende onderdelen en functies van de compoundeerlijn. We verdiepen ons eveneens in de belangrijkste processen en parameters. Het praktisch gedeelte zorgt voor een duidelijke meerwaarde door de onmiddellijke toepassing van de theorie. Deze cursus is een

WEBINAR - Informative session for clients from EU and non-EU countries about the basic principles of REACH in textile articles.

Inzicht in het extrusieproces. Bespreking van de verschillende onderdelen en procesparameters. Veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. Typische kunststoffen voor folie-extrusie.

Horizonverkenning Voorbehandeling en bescherming van kunststoffen

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen die op ons afkomen?

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo-portefeuille - Registratienummer DV.O101549 - en door de Waalse overheid - chèques entreprises.