Tijdens deze Horizonverkenning bespreken we de verschillende lastechnieken voor kunststoffen en de jongste evoluties in dit domein.

Opleiding rond de verschillende TPE's en hun subklassen, de mogelijke verwerkingstechnieken, alsook de meest gebruikte analysemethodes. Formation sur les différents TPE et leurs sous-classes, les techniques de traitement possibles, ainsi que les méthodes d'analyse les plus couramment utilisées.

Wat zijn kunststoffen? Hoe zijn ze opgebouwd? Hoe worden ze ingedeeld? Welke eigenschappen hebben ze? Hoe worden hun eigenschappen geanalyseerd? Deze cursus geeft een antwoord op al deze vragen.

Chemische recycling is het omvormen van afgedankte polymeren uit kunststoffen en textiel, door middel van verhitting en/of chemische reacties tot monomeren of andere koolwaterstoffen en die opnieuw te gebruiken voor het produceren van nieuwe polymeren, chemicaliën of brandstoffen.

De cursus biedt een overzicht van de verschillende onderdelen en functies van de compoundeerlijn. We verdiepen ons eveneens in de belangrijkste processen, parameters en problemen. Het praktisch gedeelte zorgt voor een duidelijke meerwaarde door de onmiddellijke toepassing van de theorie. Deze cursus

De cursus biedt een overzicht van de verschillende onderdelen en functies van de spuitgietmachine. we verdiepen ons eveneens in het spuitgietproces, de spuitgietparameters, de matrijzen en mogelijke spuitgietfouten. Het praktisch gedeelte zorgt voor een duidelijke meerwaarde door de onmiddellijke

Inzicht in de eigenschappen van kunststoffen. Wat is extruderen? Waarom drukopbouw? Bespreking van de verschillende onderdelen, zoals verwarming, zeven, schroef e.a. Werking van de extruder en invloed van de verschillende parameters. Opsporen van extrusieproblemen.

De cursus biedt een overzicht van de verschillende onderdelen en functies van de spuitgietmachine. we verdiepen ons eveneens in het spuitgietproces, de spuitgietparameters, de matrijzen en mogelijke spuitgietfouten. Het praktisch gedeelte zorgt voor een duidelijke meerwaarde door de onmiddellijke

Bespreking van de processen waarbij wordt vertrokken van plaat of folie om kunststofonderdelen te maken.

Interieurtextiel is zonder twijfel één van de parels van de Belgische textielnijverheid. Hoewel de sector die sterk (regionaal) geconcentreerd is, levert het wereldwijd producten aan. De sector geeft aandacht aan innovatie en streeft naar complexere, duurzame, functionele producten. Centexbel snijdt

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo-portefeuille - Registratienummer DV.O101549 - en door de Waalse overheid - chèques entreprises.