Lente- en zomerprogramma

Covid-19

Alle conferenties, ontbijtsessies, horizonverkenningen en opleidingen worden voorlopig enkel online georganiseerd.

industrienetwerk

Lerend Netwerk

Coatings voor Medische toepassingen

Lerend Netwerk & Groepscoaching

Ecodesign

WEBINAR - In de markt zijn al diverse geleidende materialen te vinden, maar er zijn nog verschillende obstakels die overwonnen moeten worden om een hogere marktinzetbaarheid te garanderen. Zo is het vinden van een goede balans tussen een hoge conductiviteit en een eenvoudige verwerking onontbeerlijk

WEBINAR - In this horizon exploration we will address the increased research and development activities in view of more appropriate ways to fight the corona pandemic as well as the review and implementation of new standards and legislation, triggered by the increased demand and use of medical

WEBINAR - Ecodesign involves designing or redesigning products, services, processes or systems to avoid or repair damage to the environment, society and the economy.

WEBINAR - Informatiesessie rond brandveiligheid, brandvertragers, brandproeven, normen en wetgeving.

Omdat veel producenten nog heel wat vragen hebben zoals: wat is ecodesign? Hoe pas ik dit in de praktijk toe op mijn product? zullen we via twee trajecten de bedrijven de middelen aanreiken om ecodesign te leren kennen en te implementeren.

WEBINAR - Overview of all novelties in the field of technical textiles.

WEBINAR - Duurzaamheidslabels voor textiel- en kunststoftoepassingen en voor verpakkingen: certificatie, vereisten, normen en wetgeving

Presentations on Advanced composite manufacturing and Visits of technologic platforms from University of Liège, Sirris and Centexbel in Liège

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo-portefeuille - Registratienummer DV.O101549 - en door de Waalse overheid - chèques entreprises.