industrienetwerk

Boost uw innovatie!

Gebruik onze expertise in

The 37th International A+A Congress will take off from 26 to 29 October 2021 - it is the central German joint event for occupational safety and health at work with European and international appeal.

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen die op ons afkomen?

Verkenning van de recente technologieën voor folie-extrusie en voorstelling van de nieuwe meerlaagse cast folie-extrusielijn van Centexbel!

The 37th International A+A Congress will take off from 26 to 29 October 2021 - it is the central German joint event for occupational safety and health at work with European and international appeal.

LIVE + WEBINAR - We bekijken de verschillende vormen van textielrecyclage van downcycling tot ciruclair gebruik.

Vorming Milieu & Energie (VME) is al 25 jaar hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.

Op 23 november 2021 organiseren de Nederlandse en Belgische normalisatie-instituten een online workshop met als doel uw kennis te vergroten zodat u een effectieve bijdrage kan leveren aan het normalisatieproces.

De jaarlijkse Horizonverkenning ‘groene innovaties’ brengt ook dit jaar verschillende experten samen die ingaan op de ontwikkelingen in dit veelbesproken domein. Deze Horizonverkenning schetst de huidige en toekomstige materialenwereld en geeft antwoord op de vele vragen die “vergroening” oproept

As a production company, it has always been important to consistently produce and guarantee a high quality product. With the project Inspect 4.0, the University of Antwerp and Centexbel will develop and test the very latest inspection techniques to make quality control even stronger and cheaper

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen die op ons afkomen?

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo-portefeuille - Registratienummer DV.O101549 - en door de Waalse overheid - chèques entreprises.