Strategie

Wij, bij Centexbel, geloven dat Europa een fascinerende textiel- kunststofverwerkende industrie heeft en we zijn trots daarvan deel uit te maken. Elke dag opnieuw, ontmoeten we gepassioneerde mensen, maken we kennis met geweldige bedrijven en ontdekken we boeiende technologieën.

We dragen onze industrie een warm hart toe en we zijn er rotsvast van overtuigd dat we - door het ontwikkelen en delen van kennis en expertise en door ons te engageren in hechte en diepgaande samenwerkingsverbanden - kunnen bijdragen tot een duurzame toekomst voor onze bedrijven.

Dit geloof versterkt onze ambitie, definieert onze cultuur, geeft vorm aan onze organisatie en motiveert ons te doen wat we doen. We streven ernaar de grenzen te verleggen.

Onze krijtlijnen

We plaatsen de bedrijven centraal en zorgen voor een nauwe verbondenheid en intense contacten met bedrijven uit de textiel-, kunststoffen- en verwante  industrieën in Europa en in het bijzonder in België. Een relatie gebaseerd op vertrouwen.

Onze personeelsleden komen op de eerste plaats en zijn ons hoogste goed. We bieden ruimte voor creativiteit en geven mensen maximale verantwoordelijkheid.

We bouwen industriële kennis op, die ertoe doet, in domeinen die betrekking hebben op technologieën, processen, producten en hun toepassingsdomeinen die gebruikt of zouden gebruikt kunnen worden in de textiel- en kunststofverwerkende industrie.

We verspreiden onze kennis aan zoveel mogelijk Europese bedrijven zonder onderscheid maar met respect voor confidentialiteit.

We maken gebruik van overheidsmiddelen en houden rekening met de verwachtingen van overheden en de richtingen die deze overheden aangeven. We behartigen in de domeinen waar we competentie hebben de belangen van de industrie.

Onze belangrijkste activiteiten

Onderzoek en ontwikkeling in domeinen met veel toegevoegde waarde in het bijzonder in smeltverwerking van polymeren, coating en oppervlakte modificatie, composieten, recyclage, intelligent textiel, de toepassingen van textiel en de karakterisatie van materialen. Hierbij zijn polymeren, hun additieven en hun manier van verwerking de rode draad doorheen de onderzoeksactiviteiten.

De certificatie van producten waarbij, op onafhankelijk wijze, en binnen het regelgevend kader, maar met begrip van uitdagingen van bedrijven, passende oplossingen gezocht worden.

Het bijstaan van bedrijven in het analyseren, het karakteriseren en het testen van producten niet alleen met de meest moderne instrumenten maar evenzeer met uitmuntende kennis van de producten en processen.

De verspreiding van kennis, in het bijzonder het doen gebruiken van de onderzoeksresultaten door bedrijven in hun specifieke bedrijfscontext.

De ambitie is om in bovenvermelde domeinen, tot de absolute Europese besten te behoren. Daarenboven ambieert Centexbel, als technologisch centrum, een sleutelpositie met de chemie-intensieve polymeerverwerkende industrie, als doelgroep. Tot deze doelgroep behoren de textielindustrie, de kunststofverwerkende industrie, de coating- en deklagenindustrie, de lijmindustrie, enz.

Praktische informatie

BTW

BE 0459.218.289

IBAN

BE 44 2100 4729 6545

BIC

GEBABEBB