CE-markering

Een conformiteitsbeoordeling bestaat doorgaans uit een audit van het kwaliteitssysteem van de producent en - al naargelang de classificatie van het product - een screening van de relevante technische documentatie die de fabrikant voorziet ter staving van de veiligheid- en prestatieclaims van het product.

Als Notified Body #0493, beoordeelt Centexbel de conformiteit van producten met de vereisten die werden vastgelegd in:

 • PBM Verordening (EU) 2016/425 - CE markering van beschermende kleding en handschoenen
 • CPR - Bouwproductenverordening (EU) 305/2011 - CE markering van vloer- en muurbekleding
 • MED - Marine Equipment Directive 2014/90/EU - certificatie van marine-uitrusting (IMO)

OEKO-TEX®

Dankzij OEKO-TEX® kunnen consumenten en bedrijven onze planeet beschermen door bewuste en verantwoorde keuzes te maken. 

OEKO-TEX® is een internationale associatie van onafhankelijke onderzoeks- en testinstituten die zich toeleggen op het verbeteren van productveiligheid en duurzame textielproductie.

QA-CER recycled content

QA-CER recycled content assures the quality system related to the recycling process and use of recycled materials. Both the recycled content and the quality of the end product are addressed in order to support the principle of sustainability.


QA-CER recycled content offers:

 • the possibility to build a relationship between companies and clients based on trust when it comes to recycled content
 • a tool to companies to show their efforts and ambitions to add value to the circular economy by using recycled content in their products
 • a tool to consumers to make decided choices and to contribute as such to a circular economy

Care 4 Quality

Care 4 Quality is een kwaliteitslabel en management systeem voor Belgische bedrijven, actief in textielverzorging voor gezondheidszorg en voeding. Het label wordt gesteund door de Hoge Gezondheidsraad en FEVIA, de Belgische Federatie van de voedingssector.

Notified body #0493

 • CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III volgens de Europese Verordening 2016/425/EU met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Productcertificatie in het kader van de Europese Bouwproductenverordening 305/2011/EU
 • Conformiteitsbeoordeling in het kader van de Marinerichtlijn (MED) 2014/90/EU

Labels

Labels worden om verschillende redenen toegepast. Enerzijds gebeurt dit op vrijwillige basis, anderzijds wordt dit contractueel afgesproken tussen producent en afnemer en ten slotte zijn er labels die wettelijk verplicht zijn.

Door een label aan te brengen toont de fabrikant / invoerder aan dat voldaan wordt aan verschillende parameters met betrekking tot:

 • de samenstelling van het product (van vezel tot coating)
 • de aanwezigheid van bepaalde (ongewenste) stoffen (REACH)
 • het onderhoud/gebruik van het product tijdens zijn levensduur
 • het productieproces (procesvalidatie)

Bedrijven en andere betrokkenen (distributiesector, overheidsdiensten, onderhoudsbedrijven, consumenten...) kunnen terecht bij Centexbel voor :

 • meer informatie over het labellen
 • het definiëren van de onderhoud- of gebruiksvoorschriften
 • testen: Centexbel is een erkend test- en certificatiecentrum voor het testen en certificeren van producten en processen en voert testen uit in opdracht van de overheid, expeditiebedrijven, invoerders, producenten, consumenten, ... om de conformiteit van de producten met de vereisten opgelegd door de labels na te gaan.

Om een totale onpartijdigheid te garanderen en om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen, sluiten we alle productontwikkeling uit in die domeinen die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

056-PROD

BELAC geaccrediteerd certificatie-instituut

De BELAC accreditatie wordt uitgereikt aan een instituut dat conformiteitsbeoordelingen uitvoert, zoals een laboratorium of een certificatie-instelling, en dat jaarlijks wordt onderworpen aan een grondige doorlichting van de faciliteiten op basis van internationaal erkende criteria.  

De BELAC accreditatie (056-PROD - EN ISO/IEC 17065:2012) is een formeel bewijs van onze technische competenties maar ook van onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

OEKO-TEX® geaccrediteerd laboratorium

OEKO-TEX® is een internationale associatie van onafhankelijke onderzoeks- en testinstituten die zich toeleggen op het verbeteren van de productveiligheid en duurzame productie in de textielindustrie.

De OEKO-TEX® Associatie telt 16 lid-instituten met kantoren in meer dan 60 landen verspreid over de hele wereld.

Centexbel is één van deze lid-instituten en een door OEKO-TEX® geaccrediteerd testlaboratorium.

Centexbel is a selected test house of IGI quality mark for wall coverings

IGI quality mark for wall coverings

There is a common desire for some kind of assurance that the goods we buy are “safe”, not only for ourselves but for the environment as a whole.
IGI, the global wallcoverings association, is determined that rolls of wallcoverings should be governed by a system of control that will ensure they do not cause any problems for the consumer or the world at large. IGI has therefore established the ground rules for a quality assurance system that is applicable worldwide. IGI proposes to act as the monitoring body for the award of a distinctive symbol that can be used on rolls and packaging to indicate that the product conforms to these rules.

IGI website