CE-marking

Als Notified Body #0493, beoordeelt Centexbel de conformiteit van producten met de vereisten die werden vastgelegd in:

PPM Verordening (2016/425/EEG) - CE markering van beschermende kleding en handschoenen

CPR - Bouwproductenverordening (305/2011/EEC) - CE markering van vloer- en muurbekleding

MED - Marine Equipment Directive (2014/90/EU) - CE markering van marine-uitrusting (IMO)

Over het algemeen bestaat een conformiteitsbeoordeling uit een audit van het kwaliteitssysteem van de producent en - al naargelang de classificatie van het product - uit een screening van de relevante technische documentatie die de fabrikant voorziet ter staving van de veiligheid- en prestatieclaims van het product.

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® stelt consumenten en bedrijven in staat de planeet te beschermen door het nemen van verantwoorde beslissingen. 

OEKO-TEX® is een internationale associatie van onafhankelijke onderzoeks- en testinstellingen die gericht zijn op het verbeteren van de productveiligheid en van duurzame productieprocessen in de textielindustrie.

De associatie verenigt 16 leden met kantoren in meer dan 60 landen over de hele wereld. Centexbel is één van deze leden en een door OEKO-TEX® geaccrediteerd laboratorium.

  Discover the OEKO-TEX® product range

Sign up to our OEKO-TEX® Newsletter

Labels

Labels worden om verschillende redenen toegepast. Enerzijds gebeurt dit op vrijwillige basis, anderzijds wordt dit contractueel afgesproken tussen producent en afnemer en ten slotte zijn er labels die wettelijk verplicht zijn.

Door een label aan te brengen toont de fabrikant / invoerder aan dat voldaan wordt aan verschillende parameters met betrekking tot:

  • de samenstelling van het product (van vezel tot coating)
  • de aanwezigheid van bepaalde (ongewenste) stoffen (REACH)
  • het onderhoud/gebruik van het product tijdens zijn levensduur
  • het productieproces (procesvalidatie)

Bedrijven en andere betrokkenen (distributiesector, overheidsdiensten, onderhoudsbedrijven, consumenten...) kunnen terecht bij Centexbel voor :

  • meer informatie over het labellen
  • het definiëren van de onderhoud- of gebruiksvoorschriften
  • testen: Centexbel is een erkend test- en certificatiecentrum voor het testen en certificeren van producten en processen en voert testen uit in opdracht van de overheid, expeditiebedrijven, invoerders, producenten, consumenten, ... om de conformiteit van de producten met de vereisten opgelegd door de labels na te gaan.

Om een totale onpartijdigheid te garanderen en om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen, sluiten we alle productontwikkeling uit in die domeinen die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Accreditation Certificate Belac

BELAC accredited certification institution

De BELAC accreditatie wordt uitgereikt aan een instituut dat conformiteitsbeoordelingen uitvoert, zoals een laboratorium of een certificatie-instelling, en dat jaarlijks wordt onderworpen aan een grondige doorlichting van de faciliteiten op basis van internationaal erkende criteria.  

De BELAC accreditatie (056-PROD - EN ISO/IEC 17065:2012) is een formeel bewijs van onze technische competenties maar ook van onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Notified body #0493

  • CE-typekeuring van PBM uit de categorieën II en III en tijdens de opvolgingscontrole van PBM van categorie III volgens de Europese Verordening 2016/425/EU met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • Productcertificatie in het kader van de Europese Bouwproductenverordening 305/2011/EU
  • Conformiteitsbeoordeling in het kader van de Marinerichtlijn (MED) 2014/90/EU

OEKO-TEX® geaccrediteerd laboratorium

OEKO-TEX® is an international association of independent research and testing institutes focused on enhancing both product safety and sustainable production in the textile industry.

The OEKO-TEX® Association is composed of 16 member institutes with representative offices in more than 60 countries all over the world.

Centexbel is one of the member institutes and an OEKO-TEX® accredited laboratory.