Verplichte certificering

Europese Unie

Veel producten hebben een CE-markering nodig voordat ze in de EU kunnen worden verkocht. De CE-markering geeft aan dat een product door de fabrikant is gecontroleerd en geacht wordt te voldoen aan de eisen van de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering is vereist voor producten die overal ter wereld worden vervaardigd en vervolgens in de EU op de markt worden gebracht.

Als u een aangemelde instantie moet inschakelen, moet de CE-markering vergezeld gaan van het identificatienummer van de aangemelde instantie.

Centexbel is aangemelde instantie #0493 

 • EG-typeonderzoek en monitoring van het kwaliteitscontrolesysteem voor het eindproduct volgens de Europese Verordening 2016/425/EU betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Productcertificering in het kader van de Europese verordening 305/2011/EU inzake voor de bouw bestemde producten
 • Conformiteitsbeoordelingen in het kader van de richtlijn (MED) 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen
 • EG-typeonderzoek (veiligheids- en andere wettelijke vereisten) volgens de Europese Richtlijn 2009/48/EG inzake de veiligheid van speelgoed

Verenigd Koninkrijk

Centexbel International Ltd is een geaccrediteerde productcertificatie-instelling UKAS nr. 23509 in overeenstemming met de internationale norm ISO/IEC 17065:2012, en treedt op als Erkende Instelling nr. 8515 voor de certificatie van producten vermeld in de onderstaande productschema's:

USA markt

Consumer Product Safety Commission

De federale wetgeving van de VS verplicht fabrikanten en importeurs om een groot aantal consumentenproducten te testen op de naleving van de veiligheidseisen voor consumentenproducten. Op basis van de testresultaten moet de fabrikant of importeur het consumentenproduct in een schriftelijk of elektronisch certificaat certificeren als zijnde in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidseisen voor consumentenproducten.

De certificaten moeten het toepasselijke product of de zending van de producten waarop het certificaat betrekking heeft, vergezellen en er moet een kopie worden verstrekt aan detailhandelaren, distributeurs en, op verzoek, aan de overheid.

Vrijwillige certificering

Door te voldoen aan de criteria van vrijwillige certificatiesystemen kunnen bedrijven zich onderscheiden door de uitzonderlijke zorg die ze besteden aan de kwaliteit van hun producten en/of diensten, maar ook aan het milieu, de gezondheid van hun consumenten en werknemers en aan de sociale rechtvaardigheid. 

Centexbel is door verschillende labels gemachtigd om testen uit te voeren en certificaten uit te reiken.

Eco-labels: Hoe herken je een betrouwbaar label?

Er zijn 10 Credibiliteitsprincipes die het verband leggen tussen actie en duurzaamheidsimpact om geloofwaardige ecolabels en certificaties te helpen identificeren:

 1. Duurzaamheid
 2. Verbetering
 3. Relevantie
 4. Strengheid
 5. Opdracht
 6. Onpartijdigheid
 7. Transparantie
 8. Toegankelijkheid
 9. Waarachtigheid
 10. Efficiëntie

BELAC accreditatie 056-PROD - EN ISO/IEC 17065:2012

De BELAC-accreditatie wordt toegekend aan een instelling die conformiteitsbeoordelingen uitvoert, zoals een laboratorium of een certificatie-instelling, na een jaarlijkse grondige audit van onze installaties die gebaseerd is op internationaal erkende criteria.

De BELAC-accreditatie (056-PROD - EN ISO/IEC 17065:2012) is het formele bewijs van onze technische competenties, maar ook van onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Certification scope of Centexbel - Notified Body

COVID-19 - Approved by Centexbel

Om bedrijven te ondersteunen in hun inspanningen om performante en veilige gemeenschapsmaskers te produceren, heeft Centexbel een prestatiecertificaat "COVID-19 - Approved by Centexbel" in het leven geroepen.

De certificering is gebaseerd op de voorwaarden en criteria die zijn gespecificeerd in de paragrafen 8.4 en 8.5 van NBN/DTD S 65-001:2020 en in het CEN-document CWA 17553:2020.