Volgens een inspectiecampagne die de FOD Economie in 2020 in België heeft uitgevoerd, voldeden bijna vier op de vijf onderzochte kinderkledingartikelen niet aan de veiligheidsvoorschriften.


Dankzij de actie kon de kleding in kwestie uit de handel worden genomen. De actie volgde op de bevindingen van 2019 van het European Rapid Alert System for dangerous non-food products, dat kleding de derde meest gemelde productcategorie was voor gevaarlijke producten in 2019.

In totaal inspecteerde de FOD Economie 168 kledingstukken voor kinderen tot 14 jaar. Daarvan heeft de FOD 39 artikelen bemonsterd voor verdere inspectie.

Gevaar voor wurging

De FOD Economie heeft zich in het bijzonder geconcentreerd op de koorden en accessoires die aan kinderkleding zijn bevestigd. Deze hebben in het verleden een rol gespeeld bij een aantal dodelijke ongevallen met kinderen in Europa en elders.

De koorden eindigen meestal in een knoop of een stop, waardoor kleine kinderen verstrikt kunnen raken in speeltoestellen zoals glijbanen. Oudere kinderen kunnen ook verstrikt raken in bewegende voertuigen zoals bussen (deuren), skiliften en fietsen. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of dodelijke slachtoffers door wurging of beknelling.

Uit de tijdens de campagne uitgevoerde controles bleek dat 31 van de 39 bemonsterde kledingstukken uit de Belgische markt niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeden. In 28 gevallen was er zelfs sprake van een ernstig of hoog risico.

Voor alle kledingstukken die een risico vertoonden, werden corrigerende maatregelen gevraagd. De FOD is verheugd dat de meeste betrokken marktspelers de nodige maatregelen hebben genomen. Dit toont het nut aan van een dergelijke campagne, die in 2021 opnieuw zal worden gelanceerd. 

Ouders kunnen er zeker van zijn dat de resultaten van de campagne niet de situatie van de hele Belgische kinderkledingmarkt weerspiegelen. Voor deze campagne zijn de medewerkers van FOD Economie namelijk specifiek op zoek gegaan naar niet-conforme en potentieel gevaarlijke producten op de Belgische markt.

Centexbel staat u bij!

Deze normering over de veiligheid van kinderkleding wordt van nabij opgevolgd door Edwin Maes in de Centexbel Normenantenne "Veiligheid & Gezondheid".


Modeontwerpers, producenten, invoerders en kleinhandelaars van kinderkleding kunnen terecht bij Edwin Maes, de Centexbel adviseur "Kledingtextiel".


Producenten, invoerders en kleinhandelaars van kinderkleding kunnen hun artikelen voorleggen aan het fysisch laboratorium van Centexbel in Zwijnaarde om ze te laten beoordelen op hun veiligheid volgens de vereisten van de geldende normen.


Normen

Het Europees Comité voor Normalisatie heeft een reeks documenten ontwikkeld om de veiligheid van kinderkleding te evalueren en om te controleren of deze voldoet aan de eisen van de richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV). 


De CEN-documenten (zie hieronder) zijn gebaseerd op CEN/TR 16792:2014 - Veiligheid van kinderkleding - Aanbevelingen voor het ontwerp en de vervaardiging van kinderkleding - Mechanische veiligheid, dat de volgende mechanische gevaren en bijbehorende risico's omvat:

 • Ischaemisch letsel veroorzaakt door losse of niet-afgeknipte draden op het voet- of handgedeelte van kledingstukken die om vingers of tenen gewikkeld raken, of door beknelling van vingers of tenen in open stoffen (bijv. haakwerk) of in stoffen met lange drijfsteken. 
 • Beknelling van de penis in een schuifsluiting (rits)
 • Verwondingen door scherpe voorwerpen
 • Verstikking en aspiratie: Knopen, knopen en vele andere kledingstukbevestigingen (met inbegrip van artikelen van rubber en zachte kunststoffen, zoals badges) kunnen een potentieel gevaar vormen, met name voor kinderen jonger dan 36 maanden, als het artikel losraakt van het kledingstuk. Aspiratie (het inademen van kledingstukken via de mond of neus) is mogelijk als de losgemaakte delen klein genoeg zijn om in de luchtpijp of de longen terecht te komen, bijvoorbeeld kralen, diamanté en lovertjes. 
 • Doorslikken: In de meeste gevallen zal een losgemaakt voorwerp dat is ingeslikt de maag passeren en zou het uiteindelijk met het voedsel door het lichaam moeten gaan zonder schade te veroorzaken. Opmerkelijke uitzonderingen zijn scherpe voorwerpen, knoopcelbatterijen en magneten.
 • Magneten: Als meer dan één magneet, of één magneet en een ferromagnetisch voorwerp (bijvoorbeeld ijzer of nikkel) wordt ingeslikt, kunnen de voorwerpen elkaar over de darmwanden aantrekken en perforatie of verstopping veroorzaken, wat fataal kan zijn. 
 • Wurging en beknelling: Kledingstukken met koorden, treksluitingen of lussen houden een potentieel risico op wurging en beknelling in. 
 • Uitglijden, struikelen en vallen: Uit ongevallenstatistieken blijkt dat de meeste ongelukken door struikelen en vallen worden veroorzaakt door slecht passende kleding. 
 • Beperking van het zicht en het gehoor: Kleding met capuchons en bepaalde soorten hoofddeksels kunnen het risico vergroten dat het kind bij een ongeval betrokken raakt. 
 • Verstikking: Uit ongevallenstatistieken blijkt dat verstikkingsongevallen met kinderkleding zeldzaam zijn. Er blijft echter een risico op verstikking bestaan bij baby's jonger dan 12 maanden als een kledingstuk een capuchon heeft van materiaal dat ondoordringbaar is voor lucht.

CEN Documenten inzake Veiligheid van kinderkleding

CEN/TS 17394-1:2021 - Textiel en textielproducten - Deel 1: Veiligheid van kinderkleding - Veiligheid van de bevestiging van aan kinderkleding bevestigde onderdelen - Specificatie

Voorziet in eisen voor de veiligheid van de bevestiging van onderdelen van kleding die worden beschouwd als kleine onderdelen zoals knopen, drukknopen, klinknagels, pailletten, diamanten (of delen van deze onderdelen) die volledig in de cilinder voor kleine onderdelen passen zonder te worden samengedrukt, voor kleding voor zuigelingen.


EN 17394-2:2020 - Textiel en textielproducten - Deel 2: Veiligheid van kinderkleding - Veiligheid van de bevestiging van knopen - Beproevingsmethode

Bepaalt een beproevingsmethode voor de veiligheid van de bevestiging van functionele en decoratieve knopen op kledingstukken zoals handschoenen, mutsen, sjaals, kousen, dassen en textiel riemen. 
Het toepassingsgebied van dit document is beperkt tot aangenaaide knopen, knoopknopen met knevels en knoopsluitingen.


CEN/TS 17394-3:2021 - Textiel en textielproducten - Deel 3: Veiligheid van kinderkleding - Veiligheid van de bevestiging van metalen mechanisch bevestigde druksluitingen - Beproevingsmethode

Beproevingsmethode voor de veiligheid van de bevestiging van functionele en decoratieve metalen mechanische druksluitingen aan kinderkleding, zoals handschoenen, mutsen, sjaals, kousen, dassen en textiel riemen. 

Speldenogen en klinknagels kunnen niet volgens deze methode worden getest, omdat de integriteit van het onderdeel bij bevestiging aan textielstoffen door de grijpbeweging wordt vernietigd. Oogjes en klinknagels moeten worden beoordeeld zoals beschreven in CEN/TS 17394-4. Het toepassingsgebied van dit document is beperkt tot mechanisch bevestigde metalen onderdelen.


CEN/TS 17394-4:2021 - Textiel en textielproducten - Deel 4: Veiligheid van kinderkleding - Veiligheid van de bevestiging van onderdelen met uitzondering van knopen en metalen mechanisch bevestigde druksluitingen - Beproevingsmethode

De in dit document beschreven methode is een aanvulling op EN 17394-2 en CEN/TS 17394-3 en is van toepassing op alle andere onderdelen met inbegrip van etiketten, insignes, lovertjes, strassteentjes, klinknagels, oogjes en niet-metalen druksluitingen die te klein zijn om in de bekken van de testapparatuur te worden gegrepen of waarvan de integriteit bij het vastgrijpen wordt verstoord.
De prestatie-eisen worden gegeven in CEN/TS 17394-1.
De methode is een extreem agressieve wasmethode, ontwikkeld om te beoordelen of de onderdelen na meerdere wasbeurten aan elkaar blijven zitten.
De methode is specifiek van toepassing op kleding, waarbij het losraken van deze onderdelen kan leiden tot ongelukken met kinderen.


De volgende artikelen vallen onder andere technische comités van het CEN en vallen dus buiten het bestek van de hierboven genoemde documenten:

 • kinderverzorgingsartikelen 
 • schoenen, laarzen en soortgelijk schoeisel
 • speelgoed (vermommingskostuums, waaronder carnavalskostuums, zijn voorbeelden van kleding die ook speelgoed is en binnen de werkingssfeer van de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed valt)
 • andere artikelen die samen met kleding worden verkocht