industriebeeld

Boost uw innovatie!

Gebruik onze expertise in

De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.

Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 25 jaar hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen.

De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.

Met de jaarlijkse horizonverkenning “Kledingtextiel” wil Centexbel de kledingindustrie op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen in het domein kleding en textiel voor kleding. Naast de terugkerende thema’s patenten, normen & wetgeving en OEKO-TEX® geven we in deze editie aandacht aan de EU

Hoe kunnen we kunststoffen specificeren? Welke kenmerken van kunststoffen zijn belangrijk voor de productie? Hoe worden eigenschappen weergegeven in technische datasheets? Hoe interpreteer ik de testen of technische data?

Nieuwe mogelijkheden van machine vision en machine learning, flexibele en nauwkeurige kwaliteitsinspectiesystemen

Inleidend overzicht van de belangrijkste polymeereigenschappen, die een invloed uitoefenen op het productieproces.

The 4th International Conference on Biobased Textiles and Plastics will identify the main changes and trends in the field and will focus on durable and high-end applications.

The 4th International Conference on Biobased Textiles and Plastics will identify the main changes and trends in the field and will focus on durable and high-end applications.

Deze cursus schetst een beeld van de verschillende biopolymeren en hun eigenschappen

Wettelijke vermelding

De meeste opleiding- en informatiesessies die Centexbel organiseert vallen onder indirecte staatsteun via de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques entreprises in Wallonië.

We verwijzen naar de EC Commission Regualtion 1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikels 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimis steun, die bepaalt dat het totale bedrag van de de-minimis steun die aan een bedrijf wordt toegekend nooit hoger mag zijn dan € 200.000 over een periode van drie opeenvolgende boekjaren. Wanneer deze limiet is overschreden zal de volledige som voor de dienstverlening worden betaald, zonder aansprak te maken op deze indirecte staatssteun.

Erkend opleidingscentrum

Centexbel is erkend door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo-portefeuille - Registratienummer DV.O101549 - en door de Waalse overheid - chèques entreprises.