Wie de exacte, tastbare meerwaarde van normen wil aantonen voor zowel de Belgische economie als individuele organisaties, kan voortaan een beroep doen op nieuwe feiten en cijfers. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde in opdracht van het NBN een onafhankelijke marktstudie uit.

De hoofdvragen:

Wat is de impact van normen op de Belgische economie?

Wat zijn de voordelen van normen voor bedrijven en andere organisaties?

De marktstudie is een primeur voor ons land. Onderzoekers van de VUB ontwikkelden een econometrisch model en koppelden daar zowel een uitgebreide online survey aan als diepte-interviews met bedrijven uit verschillende sectoren. Voor het eerst kunnen we zo de positieve impact van normen op de Belgische economie kwantificeren.

Startpunt voor constructief debat op alle niveaus

De empirisch onderbouwde inzichten zijn geen doel op zich. Integendeel, het NBN wil zo een debat openen met bedrijfsleiders, sectorfederaties en beleidsmakers. Enerzijds over de meerwaarde van deelname aan normontwikkeling, anderzijds over het gebruik van normen en de voordelen ervan. Dankzij de klinkende cijfers uit de marktstudie werd alvast de weg geëffend om voortaan dezelfde taal te spreken.

impact normen 2020