In België wordt 59% van het ingezamelde plastic afval nog steeds verbrand. Blenders en Werecircle vormen als trekkers van het living lab Kunststoffen een breed partnerschap om de kunststoffenkringloop te sluiten. De ambitie is om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens. 

In België wordt 59% van het ingezamelde plastic afval nog steeds verbrand. Naast recyclage komen hoogwaardige circulaire strategieën zoals hergebruik en herstel nauwelijks voor in de kunststoffensector. Deze sector heeft dan ook een zeer hoge materiaalvoetafdruk. 

Het Living Lab

Via tien concrete deelexperimenten gaat dit living lab op zoek naar de randvoorwaarden om beter om te gaan met plastics. De partners stellen zich de vragen hoe circulair te ontwerpen met plastics en hoe nieuwe waardeketens op te zetten. 

Elke case wordt vertaald in een haalbaarheidsanalyse voor verdere opschaling na het living lab. De cases dienen als hefboom voor de circulaire transitie. Enerzijds via hun rechtstreekse impact op de keten, anderzijds via een blauwdruk en analyse voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer-, en productieorganisatie. De leerlessen worden daarnaast ook verankerd via academische en professionele curricula, beleidsaanbevelingen en sectoroverleg en zullen eveneens verspreid worden via circulaire netwerken.

Wie voert dit living lab uit?

Dit living lab is een samenwerking tussen Blenders, Universiteit Antwerpen, MIVAS, Govaerts Recycling, IGEAN-Milieu en Veiligheid, ENADVIS, EcoWerf intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer, Centexbel – VKC, werecircle en VITeS.

Hoe kan jouw onderneming participeren?

Ben je een onderneming of organisatie in de waardeketen van kunststoffen, of produceer je veel kunststofafval? Wil je een afvalstroom die bestaat uit kunststoffen valoriseren of zelfs voorkomen? Neem contact op met dit living lab voor inzichten en partners die je hierbij kunnen helpen.

Partners

 

Coördinator: Blenders

  • Universiteit Antwerpen
  • MIVAS
  • Govaerts Recycling
  • IGEAN-Milieu en Veiligheid
  • ENADVIS
  • EcoWerf, intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant
  • Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer
  • Centexbel - VKC
  • werecircle
  • VITeS

Financiering

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.