Het textielverbruik in de EU is gemiddeld de vierde grootste bron van milieu- en klimaatveranderingsimpact, na voedsel, huisvesting en vervoer. Het is ook de derde grootste sector wat betreft waterverbruik en landgebruik, en de vijfde wat betreft het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot

Organisaties willen voldoen aan steeds hogere verwachtingen inzake duurzaamheid. Hoe ga je van start? Waar zet je op in? Hoe vermijd je een bont amalgaam van losse acties zonder gemeenschappelijk kader? Hoe bewaar je je geloofwaardigheid?

We nodigen u van harte uit op de 2023 editie van de masterclass chemie

At our annual INFOhappening, we will give you an insight into the various topics we are working on and the results we have achieved to inspire your own developments.

2023 is een magisch jaar voor de wereld van de intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder octrooien. Dit seminar gaat over de nieuwigheden en welke impact ze zullen hebben op uw bedrijf!

Wat zijn kunststoffen? Hoe zijn ze opgebouwd? Hoe worden ze ingedeeld? Welke eigenschappen hebben ze? Hoe worden hun eigenschappen geanalyseerd? Deze cursus geeft een antwoord op al deze vragen.

De cursus biedt een overzicht van de verschillende onderdelen en functies van de compoundeerlijn. We verdiepen ons eveneens in de belangrijkste processen en parameters. Het praktisch gedeelte zorgt voor een duidelijke meerwaarde door de onmiddellijke toepassing van de theorie. Deze cursus is een

Inzicht in het extrusieproces. Bespreking van de verschillende onderdelen en procesparameters. Veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. Typische kunststoffen voor folie-extrusie.

De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.

De driedaagse cursus geeft een dieper inzicht in het hoe en waarom van het spuitgietproces en is vooral een diepgaande theoretische uiteenzetting van het spuitgietproces, verbonden met praktische voorbeelden.

Legal notice

Most training and information sessions Centexbel organises are subject to indirect state funding through the kmo-portefeuille in Flanders and the Chèques entreprises in Wallonia.

We are referring to the EC Commission Regualtion 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid, stating that the total amount of the de-minimis support accorded to a single company may never exceed € 200.000 over a period of three successive fiscal years. If this limit is exceeded, the total sum of the service shall be paid, without any claim to this indirect state funding.

Centre de formation reconnu

Centexbel est reconnu par Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) - kmo-portefeuille - numéro d'enregistrement DV.O101549 et par les autorités wallonnes - chèques technologiques.