Bespreking van de processen waarbij wordt vertrokken van plaat of folie om kunststofonderdelen te maken.

Doelgroep

Personen die nood hebben aan kennis over de techniek thermovormen en vacuümvormen. Ontwerpers, designers, kwaliteitsingenieurs, productieverantwoordelijken.

Voorkennis

Goede technische opleiding. Basiskennis grondstofmaterialen

Inhoud

Er wordt in detail ingegaan op:

  • Opwarmen van plaat en folie
  • Vacuümvormen en al zijn finesses
  • Persvormen en persluchtvormen
  • Afsnijden van randafval

Lesgever

Tarieven en voorwaarden

Leden VKC-Centexbel: 400 euro per dag
Niet-leden: 500 euro per dag
Korting van 15% voor 2de deelnemer van hetzelfde bedrijf.

kmo-portefeuille - Registratienummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW.
Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.