Belçika Tekstil Araştırma Merkezi Centexbel, Belçikalı tekstil şirketlerinin rekabetçi konumunun desteklenmesi amacıyla 1950 yılında kurulmuştur.
Centexbel, bu görevi yerine getirmek üzere tekstil sektöründe test, sertifikasyon, danışmanlık, eğitim ve Araştırma-Geliştirme de dahil olmak üzere bir dizi faaliyette bulunurken, aşağıdakileri de garanti etmektedir:

  • bağımsız ve tarafsız danışmanlık
  • yüksek düzeyde eğitim almış 160 çalışanın sunduğu uzmanlık
  • uluslararası ve sektörler arası ağ oluşturma
  • sürdürülebilir geliştirme odaklılık
  • uygulama odaklı destek
  • ortaklık
  • açık bir yaklaşım

Centexbel, bağımsız, uzman bir test laboratuvarı

Centexbel'in kimyasal, fiziksel, yanma özelliği ve mikrobiyoloji laboratuvarları, BELAC ISO 17025 akreditasyonuna sahiptir. Akreditasyon, uyumluluk değerlendirme kurulu ile ilişkili olarak üçüncü kişi tasdiki ile verilmektedir. Laboratuvarlar, denetim ve sertifikasyon kurumları, akreditasyon aracılığıyla teknik yeterliliklerine ve bağımsızlıkları ve tarafsızlıklarına dair delil sunabilir.

Akredite edilmiş bir kurum tarafından hazırlanan bir rapor eşliğinde sunulan bir ürün veya hizmet, belirtilen spesifikasyonlara uyuma dair güveni artırır ve laboratuvarların, denetim ve sertifikasyon belgesi raporlarına pazar erişimini kolaylaştırır.

Centexbel'in test laboratuvarları

CE işareti: AB pazarına giriş için gerekli pasaport

E İşareti Nedir?

Avrupa Komisyonu, ürünlere verilen CE İşaretini, üreticilerin ürünlerini Avrupa pazarında serbest bir şekilde dolaşıma sokabilmesi için gerekli bir "pasaport" olarak görür. CE işareti, yalnızca Avrupa Komisyonu'nun sağlık, güvenlik ve çevre koruma mevzuatları (ürün direktifleri) kapsamındaki ürünler için geçerlidir, ancak gelecekte bu gerekliliğin Avrupa'ya mevcut durumda ihraç edilen malların %50'sinden fazlası için geçerli olması beklenmektedir. Diğer tüm tüketici ürünleri, Genel Ürün Güvenliği Direktifi 92/59/EC'ye tabidir ve bu ürünlerde CE işareti gerekli değildir.
Gerçek CE İşareti, üreticinin Avrupa pazarına (18 ülkeden oluşur ve Avrupa Ekonomik Alanı veya EEA olarak da anılır) erişim için ürünlerine dahil ettiği "CE" harflerinden oluşur. "CE' harfleri, Fransızca bir ibare olan "Conformité Européene" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu işaret, üreticinin mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklerin tamamını yerine getirdiğini gösterir.

Centexbel, ayrıca Oeko-Tex® Birliğinin tekstil ürünlerini OEKO-TEX® 100 standardına göre test ederek belgelendirme yetkisi verdiği 14 uluslararası kuruluştan biridir. OEKO-TEX® 100 standardı kapsamında bir sertifikasyon, tekstil ürünlerinizin zararlı madde içermeden üretildiğini ve REACH düzenlemelerine uyduğunu garanti eder.

Centexbel, Onaylı bir Kuruluş olarak size ne tür katkıda bulunur?

Çoğu ülke, CE İşareti labirentinde kendilerine kılavuzluk etmesi için bir rehbere ihtiyaç duyar. Centexbel, Onaylı bir Kuruluş olarak Avrupa ülkeleri tarafından, şirketlerin kendi sertifikasyon gerekliliklerini karşılayamadığı durumlarda ürün direktiflerinin gerektirdiği testleri yapabilecek bağımsız bir test kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Centexbel, direktiflerde belirtilen test gerekliliklerini karşılayacak vasıflara sahiptir.

Üreticiler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin herhangi birinden bir onaylı kuruluş seçebilir. Ürününüz belgelendirildikten sonra, bu belge pazarın tamamında geçerli olacaktır.

daha fazla bilgi