With ‘Sustainability at Techtextil’ and ‘Sustainability at Texprocess’, Techtextil and Texprocess, to be held from 14 to 17 May 2019, will be showcasing the various approaches to sustainability amongst their respective exhibitors. An independent, international jury of experts in sustainability

In de bedrijfswereld en aanschurkende reclamewereld worden weinig woorden zo lichtzinnig gebruikt als'innovatie'en 'innoverend' .ln het programma van de Horizonverkenning 'Kledingtextiel' bij Centexbel op 28 maart 2019 verwezen drie titels van presentaties naar innovatie. Terecht? 

Ook de fabrikanten van kledingtextiel moeten zich uit de naad werken om aan de hoge verwachtingen van klanten en de strikte eisen van certificerende en reglementerende instanties te voldoen.

RETEX is gericht op de recyclage van afval uit de textielproductie, maar ook van afgedankt (post-consumer) textielproducten. De uitdaging bestaat erin het aanbod aan primaire verwerkingsproducten uit textielrecyclage te laten aansluiten biji de vraag ,maar ookvan afgedankte (post<ansumer)

Slimmere chemie kan een circulaire economie flink stimuleren, denken experts. Als toekomstig hergebruik al bij de productie het uit gangspunt is, koppel je chemische expertise aan het recyclingproces.’

In dit artikel wordt onder andere verwezen naar een Catalisti project waaraan Centexbel meewerkt:

Dit artikel bespreekt het Decoat project waarin we op zoek gaan naar oplossingen om complex samengestelde textiel en kunststofproducten te recycleren.

Au cœur de l’innovation, les nouveaux matériaux n’en finissent plus de révolutionner notre quotidien.

Wat maakt leder duurzaam en wat net niet? Sander De Vrieze van Centexbel werd om advies gevraagd.

Lees dit artikel online

In dit artikel bespreken Brecht Demedts en Pol Paelinck het onderzoek naar en de expertise van Centexbel in het printen van lichtgevend textiel.

Het is al lang duidelijk dat bij textiel toepassingen we niet alleen aan kledij mogen denken, maar aan een veel bredere waaier van toepassingen. Hierbij

Ces 2&3 Octobre, plus de 100 participants belges et étrangers  se sont retrouvés au Park Inn Hôtel à Liège Airport pour la conférence internationale COMPOSITES 2018.  Cette conférence, organisée par CENTEXBEL, Centre de compétences Textiles a rassemblé des industriels et des chercheurs pour échanger