Ecodesign

English

Ecodesign

Ecodesign is an approach to design products with special consideration for the environmental impact of the product during its entire lifecycle. Ecodesign aspires at inlcuding not only economic, technical and human criteria, but also environmental criteria in the design phase of a process or product. Ecodesign comes down to avoiding waste by preventing it. This approach not only saves materials to manufacture poluting materials, but also time, money and energy to discard or destroy them.
Dutch

Ecodesign

Ecodesign is een vorm van eco-efficiënt werken waarbij milieugerichte productontwikkeling centraal staat. Ecodesign is een begrip dat het streven aanduidt om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met milieucriteria gedurende de volledige levenscyclus van een product of proces. Ecodesign komt neer op het vermijden van afval door middel van preventie. Dit bespaart niet alleen in materiaal om de vervuilende stoffen aan te maken, maar bespaart ook op de tijd, geld en energie om de vervuilende stoffen weer af te breken.
French

Écoconception

L'écoconception est définie comme "une démarche préventive et innovante qui permet de réduire les impacts négatifs du produit, service ou bâtiment sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie (ACV), tout en conservant ses qualités d’usage."
L'écoconception est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement du produit et intègre les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie (de la matière première, à la fin de vie en passant par la fabrication, la logistique, la distribution et l'usage).