In Vlaanderen zijn heel wat sectoren actief in coatings. Diverse substraten worden gecoat: metaal, hout, kunststof, textiel, …

Bedrijven die actief zijn in coatings worden geconfronteerd met:

  • Wijzigingen in de wetgeving (REACH, VOS gehalte & VOS emissie, biociderichtlijn, …) die een duidelijke impact op de coatingsamenstelling hebben. De sector is op zoek naar milieu­vriendelijke alternatieven die naast decoratie & bescherming ook bijkomende functionaliteiten kunnen geven aan het eindproduct.
  • Veiligheidsaspecten.
  • Nood aan innovatieve, multifunctionele & milieuvriendelijke coatings.
  • Nood aan duurzame, performante producten (i.e. met lange levensduur).

Om de competitiviteit van de Vlaamse ondernemingen te verhogen, streeft de cluster ernaar de knowhow (productdemonstratie, …) vanuit de diverse coatingssectoren samen te brengen.

Project website  members and sponsors

Innovatieve coatings logo