Bias

French

Bias

Direction diagonale d'un tissu (45° par rapport à la chaîne et à la trame). Les tissus s'allongent et s'étirent le plus lorsqu'ils sont tirés dans cette direction et présentent également les meilleures qualités de drapé lorsqu'ils sont coupés dans le biais. Cependant, un vêtement coupé dans le biais peut s'étirer et changer de longueur ou de forme très facilement.
Anglais

Bias

Diagonal direction on a woven fabric (45° to warp and weft). Fabrics will elongate/stretch the most when pulled in this direction and will also exhibit their best draping qualities when cut on the bias. However, a garment cut on the bias can stretch and change length/shape very easily.
Dutch

Bias

Diagonale richting op een geweven stof (45° ten opzichte van ketting en inslag). Stoffen rekken het meest uit als ze in deze richting worden getrokken en hebben ook de beste drapeereigenschappen als ze schuin worden gesneden. Een biaisgewijs gesneden kledingstuk kan echter heel gemakkelijk uitrekken en van lengte/vorm veranderen.