De Masterclass Chemie wordt georganiseerd door Centexbel in samenwerking met essenscia en Plastics Recyclers Europe.

Deze masterclass bestaat uit twee onderdelen: VME sessie "REACH 2021" die plaatsvindt in de voormiddag en Masterclass Chemie in de namiddag.

industrienetwerk

Programma


VME: Reach anno 2021

Updates: SVHC-lijst, Annex XIV, Annex XVII

Na een beknopte algemene beschrijving van de REACH wetgeving, gaan we in deze presentatie dieper in op de huidige bijlages van REACH: SVHC-lijst, Annex XIV en XVII. Daarbij wordt er vooral aandacht besteed aan de chemicaliën die voor onze textiel- en kunststofindustrie belangrijk zijn.
Stijn Steuperaert, Centexbel

Chemicaliën in textiel worden geviseerd

Recent werd een groot aantal chemicaliën toegevoegd aan de restrictielijst van REACH (Annex XVII) en werden verschillende voorstellen gelanceerd die een grote impact zullen hebben op het gebruik van chemicaliën in de textielindustrie. 
Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op deze materie en vestigen we de aandacht op de textielrelevante topics.
Stijn Steuperaert, Centexbel

Toelichting SCIP database

De presentatie zal eerst inzoomen op de communicatieverplichting (art. 33) onder de REACH verordening en de verplichting om informatie in te geven in de SCIP databank (voor welke bedrijven is de verplichting van toepassing? Welke informatie moet ingegeven worden? Etc.). Vervolgens overlopen we hoe informatie kan ingegeven worden in de databank. Tenslotte geven we een stappenplan om concreet aan de slag te gaan. 
Dries Vanneste, Agoria

Praktische tips bij gebruik van ECHA website en databanken 

De ECHA website groepeert informatie over chemische stoffen uit verschillende wetgevingen (REACH, CLP, BPR en PIC). Welke informatie over chemische stoffen en wetgeving kan opgezocht worden op de ECHA website en hoe? Een praktische en interactieve toelichting. 
Tine Cattoor, essenscia


Masterclass Chemie

Chemische recyclage 

De recyclage van kunststoffen beperkt zich vandaag hoofdzakelijk tot mechanische recyclage. Toch botst men hier tegen een aantal limieten en dringt de nood aan innovatieve alternatieven zich op om de ambities van de circulaire economie te realiseren. Deze presentatie legt uit wat chemische recyclage is, hoe concreet deze innovatieve recyclagetechnologie is, wat het potentieel ervan is.
Saskia Walraedt, essenscia

PRE 1000: methode voor de screening van zorgstoffen in recyclaat

Recyclers moeten aan allerlei regelgeving voldoen met betrekking tot chemische stoffen; bijvoorbeeld de REACH SVHCs, POPs, en RoHS stoffen. Voor hen is het moeilijk te weten welke stoffen zich bevinden in hun input en dus hun output. Plastics Recyclers Europe heeft een tool ontwikkeld om deze complexiteit op een kosteneffectieve manier te lijf te gaan en uitsluitsel te geven over de aanwezigheid van zorgstoffen.
Patrick De Kort, Plastics Recyclers Europe

Operation Clean Sweep

Accidentele verliezen van kunststofkorrels in de natuur vermijden: dat is het engagement van Operation Clean Sweep. De kunststofproducenten namen hier het initiatief maar reiken de hand naar iedereen in de waardeketen die kunststofkorrels behandelt. Ook de Vlaamse en Europese overheden verlangen aantoonbare actie. Een oproep aan de textielsector om mee aan te sluiten.
Saskia Walreadt, essenscia

Normen vs wetgeving in een duurzame wereld

De Europese commissie lanceerde bij haar aantreden de Europese Green deal. Dit beleid omvat onder andere de beleidspunten voor een Circulaire Economie en Microplastics en zal aanleiding geven tot nieuwe wetgeving. Om dit beleid te ondersteunen worden nieuwe normen ontwikkeld en bestaande normen aangepast. In deze presentatie lichten we toe welke normen in ontwikkeling zijn en hoe ze zich verhouden tot de wetgeving en het beleid. 
Edwin Maes, Centexbel

Deelname

Wanneer u zich inschrijft voor de masterclass, schrijft u zich automatisch ook in voor de VME sessie "Reach 2021" in de voormiddag.

Deelnameprijs: 240 euro (excl. BTW)


De VLAIO subsidie van 70% werd verrekend in deze kostprijs!

Ik schrijf me in voor