De recente energiecrisis heeft bij veel bedrijven een sterk bewustzijn getriggerd. Verschillende besparingsmaatregelen werden snel ingevoerd. Waar mogelijk werden processen bijgestuurd of aangepast. Bij het bestuderen van dergelijke maatregelen is het primordiaal om uit te gaan van een degelijk energiemanagement.  

Een grote energietransitie is volop aan de gang en zal nog verschillende jaren duren. Een degelijk energiemanagement en energiebeleid worden cruciaal om zich te wapenen tegen prijspieken of perioden van energieschaarste. Verbruiken analyseren, acties plannen, maatregelen nemen, het staat ons allemaal te wachten. Hoe afhankelijk ben ik nog van fossiele brandstoffen? Is waterstof als alternatieve energiebron binnen textiel eerder een optie of een illusie? Hoe pakken anderen het energievraagstuk aan? Wie kan me helpen en wat zijn de subsidiemogelijkheden.

Programma

ISO 50001: de internationale norm voor energiemanagementsysteem

ISO 50001 is een internationale norm voor organisaties in alle sectoren, die efficiënter gebruik wensen te maken van energie door de implementatie van een energiemanagementsysteem. Het is gebaseerd op een managementsysteemmodel van de continue verbetering (op basis van het PDCA principe), een model dat ook gebruikt wordt in de standaarden ISO 9001 (kwaliteit) of 14001 (milieu). Topics die tijdens het invoeren, onderhouden en auditen van een energiemanagementsysteem aan bod komen worden tijdens deze presentatie toegelicht.

Spreker: Peter De Baets is en bestuurder bij Preveneco en Lead auditor for quality, environmental, energy and OHS-management systems bij BQA 


Bespaar energie met de sectorfederatieovereenkomst van Fedustria

Vlaanderen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om deze doelstelling te halen beschikt de overheid over een resem beleidsmaatregelen; een daarvan is de sectorfederatieovereenkomsten die de federaties kunnen afsluiten. Dankzij de sectorfederatieovereenkomst van Fedustria kunnen haar niet-energie-intensieve leden ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van verplichte en niet-verplichte energiebesparende maatregelen. De sectorfederatieovereenkomst is dus een aanvulling op de versterkte wetgeving en de verplichtingen voor ondernemingen tot het uitvoeren van energie-efficiëntie verbeterende maatregelen. Toetreden is nog altijd mogelijk: de spreker maakt je wegwijs in het proces en licht de aanpak en begeleiding overzichtelijk toe.

Spreker: Bruno Eggermont is adviseur klimaat en duurzaamheid bij Fedustria


Subsidiemogelijkheden rond energievergroening 

De klimaatopwarming en energietransitie brengen heel wat veranderingen mee voor ondernemingen. VLAIO ondersteunt bedrijven die energie besparen, kosten verminderen en tegelijk hun steentje bijdragen aan de strijd tegen schadelijke uitstoot. Welke (financiële) steun kan je krijgen om in te zetten op innovatieve energietechnologieën? Hoe gaan collega-ondernemers om met de klimaat- en energietransitie?

Spreker: Bart Deltour is bedrijfsadviseur bij het team bedrijfstrajecten van VLAIO


LUNCH


Is waterstof de sleutel tot een koolstofneutraal energiesysteem?

Is waterstof de sleutel die het hele energievraagstuk zal oplossen? Kan waterstof als duurzame grondstof bijdragen aan de zero-emissie van de textielindustrie. Het koppelen van de productie van duurzame waterstof aan een industriële vraag is cruciaal om industriële processen duurzamer te maken. Het realistisch doorrekenen van dergelijke business cases is niet eenvoudig. Als kenniscentrum maakt WaterstofNet werk van diverse roadmaps en studies over waterstoftopics. Waar staat waterstof op vandaag en welke ambities en vervolgstappen zitten in de pipeline?

Spreker: Isabel François is Project manager waterstof industrie cluster bij WaterstofNet


Vergroening stoomproductie: weg van fossiel

Fossiele brandstoffen zullen in de toekomst verdwijnen. Sinds de industriële revolutie worden fossiele brandstoffen gebruikt voor de productie van stoom. Klimaatacties zetten de industrie ertoe aan op zoek te gaan naar alternatieven: de transitie naar CO2-neutrale stoomproductie. Met de stijgende beschikbaarheid van hernieuwbare energie, worden ook elektrische boilers een mogelijk alternatief. Wanneer is de tijd rijp om de overstap te maken weg van fossiele brandstoffen? Welke technieken hebben al hun intrede gemaakt in industriële omgevingen?

Spreker: Michel De Paepe is professor Thermodynamica aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent.


Energiebesparende maatregelen: warmterecuperatie in de praktijk

Consultes heeft jarenlange praktijkervaring in het verlenen van energieadvies en ondersteuning. In het recente verleden werden een aantal energie-intensieve processen grondig geanalyseerd en aangepakt om de beschikbare energie efficiënter in te zetten. Een viertal cases zal tijdens de presentatie toegelicht worden. Alhoewel de focus zich op warmtevraagstukken toespitst, zal efficiënte persluchtproductie niet uit het oog verloren worden.

Spreker: Luka Vanderplancke is Burgerlijk Ingenieur Energie en werkt als energieconsultant voor Consultes

Deelname

€ 405,00 (excl. BTW)


De VLAIO steun van 70% is inbegrepen in de prijs!

Daarom komt deze opleiding NIET in aanmerking voor de VLAIO KMO-portefeuille

industriebeeld

Deze Masterclass maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen


#industriepartnerschap #sterkondernemen