Recyclage van meerlaags kunststof verpakkingsafval is zeer uitdagend. Door hun complexe structuur is het moeilijk om deze afvalfractie efficiënt te recycleren waardoor ze tot op heden als onrecycleerbaar worden beschouwd. Maar is dit werkelijk zo? Welke uitdagingen zijn verbonden aan de recyclage en hoe ziet de toekomst eruit? Is een shift van meerlaagse folies naar mono-materialen onvermijdelijk geworden? Of zijn er andere oplossingen in de maak? 


Al deze vragen en meer behandelen we op deze studiedag met als scope het slotevent van het TETRA ReFOIL project: mechanische recyclage van meerlaags kunststof verpakkingsafval. Uit verschillende invalshoeken worden de uitdagingen en mogelijkheden omtrent recyclage onder de loep genomen. Zo komen resultaten uit projectmatig onderzoek aan bod van onder meer het ReFOIL en PROFIT project. ReFOIL focust voornamelijk op de verwerkbaarheid van meerlaagse schalen en folies tot nieuwe of bestaande toepassingen. Vanuit het PROFIT project wordt ruimer aandacht geschonken aan struikelblokken in de recyclage van post-consumer plastics zoals geur, kleur en mechanische eigenschappen. Verder is ook de industrie sterk vertegenwoordigd. Verschillende case bedrijven betrokken bij het ReFOIL project komen hun ervaringen en toekomstvisies op vlak van recyclage delen. Tijdens een afsluitend panelgesprek komen verschillende actoren uit de verpakkingsketen samen om actuele vragen rond de problematiek en toekomst van dergelijke multilayers te beantwoorden.

Doelpubliek:  o.a. kunststofsector, afval- en recyclagesector, beleidsmakers, academische onderzoekers, retail & distributie

Inschrijven is verplicht en kan via deze link

Download hier het programma

Deelname

Gratis voor leden van de gebruikersgroep commissie van het TETRA ReFOIL project.

€ 150 voor niet-leden