Keuzesystematiek Handschoenen

NEN keuzesystematiek

De juiste handschoen kiezen, is niet altijd eenvoudig. De betekenis van de symbolen, letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoen zet, is voor de gebruiker vaak niet duidelijk. Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en betekenis van symbolen en cijfer- en lettercoderingen. Ook wordt verwezen naar de normen die van toepassing zijn op handschoenen.


Download de Keuzesystematiek

PDF Keuzesystematiek (546kb)


Meer informatie

NEN website