Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden tussen 2017 en 2021 vier projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Met de projecten willen we de theorie van de circulaire economie uittesten in de praktijk: wat werkt, wat werkt (nog) niet? Dat laat ons toe lessen te trekken voor beleid, ondernemers en maatschappij. In dit portfolio blikken we terug op de afgeronde projecten van de lichtingen 2017 en 2018.