Fonds de capital-risques

French

Fonds de capital-risques

Les fonds de capital-risque sont des fonds d'investissement communs qui gèrent l'argent d'investisseurs recherchant des participations privées dans des start-ups et des petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance. Ces investissements sont généralement considérés comme des opportunités à très haut risque et à forte rentabilité.
Anglais

Venture capital funds

Venture capital funds are pooled investment funds that manage the money of investors seeking private equity stakes in start-ups and small to medium-sized enterprises with strong growth potential. These investments are generally characterised as very high risk/high reward opportunities.
Dutch

Durfkapitaalfondsen

Durfkapitaalfondsen zijn gepoolde beleggingsfondsen die het geld beheren van investeerders die op zoek zijn naar private equityparticipaties in start-ups en kleine tot middelgrote ondernemingen met een sterk groeipotentieel. Deze investeringen worden over het algemeen gekenmerkt als kansen met een zeer hoog risico en een hoge beloning.