Durfkapitaalfondsen

Dutch

Durfkapitaalfondsen

Durfkapitaalfondsen zijn gepoolde beleggingsfondsen die het geld beheren van investeerders die op zoek zijn naar private equityparticipaties in start-ups en kleine tot middelgrote ondernemingen met een sterk groeipotentieel. Deze investeringen worden over het algemeen gekenmerkt als kansen met een zeer hoog risico en een hoge beloning.
Engels

Venture capital funds

Venture capital funds are pooled investment funds that manage the money of investors seeking private equity stakes in start-ups and small to medium-sized enterprises with strong growth potential. These investments are generally characterised as very high risk/high reward opportunities.
French

Fonds de capital-risques

Les fonds de capital-risque sont des fonds d'investissement communs qui gèrent l'argent d'investisseurs recherchant des participations privées dans des start-ups et des petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance. Ces investissements sont généralement considérés comme des opportunités à très haut risque et à forte rentabilité.