Astrakan

French

Astrakan

L'astrakan ou breitschwanz (ou breitschwantz) est une fourrure bouclée de jeune agneau karakul tué entre 2 et 3 jours (ce qui lui confère son bouclage particulier) qui transitait à l'origine par la ville d'Astrakhan (Russie), capitale d'un khanat mongol aux 15e et 16e siècles.
Anglais

Astrakhan

Astrakhan (also spelled astrachan) is the tightly curled fleece of the fetal or newborn karakul (also spelled caracul) lamb. It can also refer to the fleece of fetal or newborn lambs from other species, or a knitted or woven fabric that imitates the looped surface.
Dutch

Astrakan

Astrakan of Persianer is een kortharig bont met zeer uiteenlopende haarstructuur, variërend van sterk krullend tot platte krul en moiré-typen. Het is in de bruine en zwarte tinten meestal geverfd. Gewicht en soepelheid kunnen veel verschillen. Het is afkomstig van het pasgeboren lam van het karakoelschaap. Als het lam al binnen 48 uur geslacht is heet het breitschwanz.