Sessie 1: Wat is het belang van coatings om besmettingsgevaar tegen te gaan?

Het belang van coatings  voor communicatiesystemen in  medische toepassingen 

Televic Healthcare - Karen  Vergauwe

Televic bouwt duurzame en interactieve hoogtechnologische oplossingen die communicatie mogelijk maken in kritieke en belangrijke omstandigheden. Deze systemen worden gebruikt in Healthcare- (oproepsystemen, handsets, muur devices , wearables,…) in conference- (bedieningstoetsen van conferentiesystemen, tolkposten,…) en in Railtoepassingen (bedieningspanelen in treinen, passagier noodoproepsysteem, communicatie systeem treinbegeleiders).

Zou  een antimicrobiële coating hier een allesomvattende oplossing en meerwaarde bieden? Is het toestel door deze coating dan ook voortdurend ‘clean’? Perceptie is hierbij ook heel belangrijk, het al dan niet zien van het dagelijks reinigen van de toestellen. De coating mag ook geen vals gevoel van veiligheid geven over de netheid van de toestellen.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen en we hopen via dit lerend netwerk de meerwaarde voor deze coatings te kunnen bepalen en deze al dan niet toe te passen in onze producten.

Hoe omgaan met de biocide wetgeving? 

Eric Wuyts (Centexbel)

2 minutes pitch

Alle deelnemers wordt gevraagd zich kort voor te stellen in functie van het Lerend Netwerk: Wat zijn de noden? Wat kan men aanbieden?

Inschrijven

De vier sessies waarvan dit het eerste deel is, worden als één geheel aangeboden aan uw bedrijf. Slechts 15 bedrijven kunnen aan deze 4 sessies deelnemen.

Sessies

di 26/1/2021 (10u-12u)  Sessie 1: Wat is het belang van coatings om besmettingsgevaar tegen te gaan?


do 11/3/2021 (10u-12u) Sessie 2: Antimicrobiële en antivirale coatings: Types, applicatiemogelijkheden en aandachtspunten


di 4/5/2021 (10u-12u) Sessie 3: Reinigbaarheid van gecoate oppervlakken


do 10/6/2021 (10u-12u) Sessie 4: Meten van de functionaliteit in de toepassing

De verschillende events worden op de Centexbel webagenda aangekondigd.

Kostprijs per bedrijf

  • Deelname aan de vier sessies: € 704 per bedrijf

Voorwaarden

  • Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.
  • Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks van vier sessies
  • U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

De VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs!


 

Mijn bedrijf neemt deel aan het Lerend Netwerk Coatings voor Medische Toepassingen en gaat akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden
Schrijf "geen" als uw bedrijf niet BTW plichtig zou zijn.