Wil je graag milieuvriendelijke keuzes maken bij het kopen van producten? Duurzaamheidslabels kunnen je daarbij helpen, maar het kan een uitdaging zijn om het juiste label te vinden voor uw specifieke producten. De "Masterclass Duurzaamheidslabels" biedt waardevolle informatie over verschillende duurzaamheidslabels en hun certificering voor textiel- en kunststoftoepassingen en verpakkingen.

Tijdens deze masterclass behandelen experts belangrijke vragen zoals:

Kunnen duurzaamheidslabels het duurzaamheidsverhaal van uw bedrijf versterken? Is er een verband tussen deze labels en aankomende of bestaande wetgeving met betrekking tot de biogebaseerde en circulaire economie?

Programma

Inleiding “Duurzaamheidslabels?!”

Om aan te tonen dat je product duurzaam is, kun je een duurzaamheidslabel gebruiken. Maar wat is een “duurzaamheidslabel”? In deze inleidende presentatie kom je te weten aan welke eisen een goed label voldoet en hoe een duurzaamheidslabel kan helpen om een specifiek antwoord te geven op een vraag vanuit de markt.
 

Anneke Saey, Centexbel


Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid voor textiel

In navolging van de Europese strategie voor een duurzaam en circulair textiel maakte de Europese Commissie midden vorig jaar haar voorstel voor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel bekend. Met de invoering van een UPV wil de Europese Commissie de textielproducenten verantwoordelijk maken voor de volledige levenscyclus van hun producten, m.a.w. inclusief de afvalfase. Deze presentatie licht de belangrijkste aspecten van de UPV voor textiel toe.
 

Bruno Eggermont, Fedustria
Bruno Eggermont is adviseur klimaat en duurzaamheid bij Fedustria en volgt in die hoedanigheid alle textielrelevante wetgeving op zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dan ook de uitvoering van de Europese Strategie voor een duurzaam en circulair textiel.


Circular Hotel Interior

Circular Hotel Interior is in de eerste plaats het verhaal van een grote uitdaging: het beoordelen van de mate van circulariteit van textiel- en meubelproducten. De oplossing: het creëren van een circulariteitsindex!
Het evaluatiemodel en de tool werden vervolgens gebruikt om het enige echte Europese certificeringsmerk te creëren voor circulaire producten die worden gebruikt in hotelinterieurs.

Philippe Colignon, Centexbel


Overzicht van de OEKO-TEX® productfolio, ‘recyclage’ en recentste wijzigingen 

OEKO-TEX® is een bekende referentie geworden voor textiel veilig voor mens en natuur, of geproduceerd met lage impact op het milieu en op een sociaal verantwoorde manier. Jolien overloopt het portfolio van onafhankelijke certificaten en licht ze kort toe. Certificering kan namelijk op verschillende levels en producttypes. Er wordt vervolgens ingezoomd op de incorporatie van gerecycleerde materialen in het STANDARD 100 label. Dit brengt namelijk verschillende risico’s met zich mee en vereist bijgevolg extra maatregelen om deze in te perken. Tenslotte worden nog de laatste wijzigingen meegedeeld die in 2024 van kracht gaan.

Jolien De Lepeleire, Centexbel


PFEC label (ENG – online)

This session will explore what lies behind the PEFC label, how it works, the benefits it offers to companies, and how leading brands are leveraging PEFC certification to enhance their sustainability narratives and drive positive change. Moreover, the session will glimpse into the connection between labels like PEFC and the upcoming legislation on green claims.

Julia Kozlik, Market Engagement Manager and Textile Program Lead, PEFC International
Julia joined PEFC International in 2017 and since then has been focusing on driving the awareness of the market players about sustainable forest management and its benefits for the climate, biodiversity, and communities. For over 5 years Julia has been leading the PEFC’s global Textile Program helping fashion brands and retailers to implement sustainable strategies around man-made cellulosic fibre sourcing and understand how to implement certification and green claims.

 


Operation Clean Sweep® (ENG)

Presentation from European Plastics Converters (EuPC) on “Operation Clean Sweep® (OCS)” a voluntary programme aimed at improving awareness, promoting best practices and providing guidance and tools to support companies throughout the plastics value chain in the implementation of the necessary pellet loss prevention measures. The presentation will include: general information on how companies can get certified, where to find information about the certification scheme rules & principles/requirements, how many companies are already certified and the perspectives of the scheme.

Maëlys Makotta, EUPC 
Maëlys Makotta studied chemistry & process engineering at CPE Lyon in France before moving to Brussels to join EuPC in February 2022. Maëlys is involved in the Technical Department of EuPC tackling the microplastics issue and coordinating the deployment of the OCS EU Certification Scheme. Furthermore, she has been appointed as the EuPC Building & Construction Division Manager early 2023 while still providing support in other topics such as EU-funded projects. Multiple of her projects are dealing with recycling and circularity."


L U N C H


Inleiding “Duurzaamheidslabels en communicatie”
Anneke Saey, Centexbel

Communicatie – voorbeelden duurzaamheid – wat mag en wat mag niet

Eva belicht de uitdaging van authentieke en geloofwaardige communicatie over duurzaamheid binnen bedrijven. Ze legt de nadruk op veelvoorkomende problemen zoals greenwashing en misleidende claims, en benadrukt het belang van het afstemmen van communicatie op de daadwerkelijke praktijken van een bedrijf. Eva deelt essentiële principes voor effectieve communicatie over duurzaamheid, gebaseerd op haar uitgebreide ervaring in het werkveld. Deze principes fungeren als leidraad voor het navigeren in de complexe wereld van duurzaamheidscommunicatie.

Eva De Keyser, Sparks Impact
Eva De Keyser heeft een boeiend traject afgelegd, van haar oorsprong als bio-ingenieur aan de Universiteit Gent tot haar rol als senior sustainability manager bij Alpro en Danone. Na een eerste internationale ervaring als duurzaamheidsconsulent in Guatemala, heeft ze haar expertise verder ontwikkeld in de private sector, met zeven jaar als projectingenieur duurzame landbouw bij Ardo en nadien 4 jaar als senior sustainability manager voor Alpro. Sinds 2024 zet ze haar passie voor duurzaamheid in als freelance duurzaamheidsexpert, waarbij ze bedrijven begeleidt bij het integreren van duurzaamheid in hun bedrijfsprocessen en strategieën. Als spreker deelt ze graag haar inzichten en ervaringen, en inspireert ze anderen om duurzaamheid te omarmen als een krachtige troef voor hun organisatie.


Why labelling is important and how to do it correctly (ENG – online)

The participants will learn about the significance of labelling in relation to OEKO-TEX® standards. The session will cover why labelling is crucial for consumers trust and awareness. Additionally, attendees will be guided on the correct procedures for OEKO-TEX® labelling to ensure compliance with sustainability and safety standards in the textile and leather industry.

Inga Bleyer, OEKO-TEX® 
Inga Bleyer is Head of Marketing and Communication at the international OEKO-TEX® Association since December 2019. With a focus on enhancing OEKO-TEX® brand recognition worldwide within the textile and leather sectors, she spearheads initiatives to engage both industry professionals and end consumers alike. She played a pivotal role in overseeing the successful rebranding of OEKO-TEX®, implemented in November 2022.


Digitaal productpaspoort

Op 5 December 2023 werd er een akkoord bereikt tussen de Europese raad en het Europees parlement over de verordening over Ecodesign voor duurzame producten. Deze verordening zal ook van toepassing zijn op textiel en kunststofproducten. Hierin is opgenomen dat elk uniek product in Europa voorzien zal moeten zijn van een digitaal product paspoort. Het digitale product paspoort is straks een voorwaarde om je product op de Europese markt te brengen.

Edwin Maes, Centexbel


Vragenronde – afsluiting
Anneke Saey, Centexbel

Deelname

€ 405,00 (excl. BTW)


De VLAIO steun van 70% is inbegrepen in de prijs!

Daarom komt deze opleiding NIET in aanmerking voor de VLAIO KMO-portefeuille

industriebeeld

Deze Masterclass maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen