Workshop “interne waterhuishouding”

Op 2 maart 2023 organiseert Centexbel, i.s.m. FlandersFood en Fevia, een workshop m.b.t. bedrijfsinterne waterhuishouding. We ontvangen hierbij 4 sprekers, die telkens gespecialiseerd zijn in een eigen thematiek rond bedrijfsinterne waterhuishouding. 

Ontvangst met koffie is voorzien omstreeks 09:45.

Om 10:00 gaan we van start met volgend programma: 

10:00: De wateraudit (Jan De Niel – Hydroscan)

Een wateraudit geeft uw bedrijf inzichten in de huidige waterstromen en de waterbehoefte van uw bedrijf. Er wordt daarnaast gekeken welke besparingsmaatregelen er mogelijk zijn en of het interessant is om over te schakelen op alternatieve waterstromen, zoals hemelwater. 

Een grondig uitgevoerde wateraudit vormt de basis van uw verdere ontwikkelingsplannen, op vlak van water. 

10:30: Voorbehandeling van proceswater (Robby Knaepen – PCA-water)

PCA is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van industriële waterbehandelingsinstallaties op maat. Tijdens deze presentatie worden we geïnformeerd over enkele voorbehandelingstechnieken voor proceswater.  Een standaard ontharder resulteert in een de vrijstelling van een grote zoutvracht in het afvalwater. Afhankelijk van de lozingssituatie kan dit problematisch zijn, bijvoorbeeld voor lozing in oppervlaktewater. 

We krijgen daarom informatie over alternatieve technieken. Aanvullend wordt ook toelichting gegeven over voorbehandelingstechnieken voor hemelwater. 

11:00: Behandeling van afvalwater d.m.v. elektrocoagulatie (Dries Parmentier – NOAH watersolutions)

De interesse in coagulatie als alternatieve waterzuiveringstechniek is overheen de voorbije jaren toegenomen. Zowel vanuit de voedings- en de textielsector wordt er gekeken voor de toepassing deze techniek.  Bij deze techniek wordt de coagulant elektrochemisch vrijgesteld. Door toepassing van deze techniek, kan een hogere zuiverheidsgraad van het afvalwater worden bekomen, waardoor ook hergebruik mogelijk wordt. 
Dries informeert ons over enkele praktijk toepassingen waar elektrocoagulatie is ingezet. 

11:30: Demonstratie “sensor van zwevende stoffen” (Jo Wouters – Olpas)

Olpas is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van sensoren. Tijdens de workshop wordt een demonstratie gebracht van een zelfontwikkelde sensor, die wordt gebruikt voor de directe meting van zwevende stoffen in water. 

De toepassing richt zich in eerste instantie op waterzuiveringen, maar ook monitoring van waterkwaliteit bij captatie van oppervlaktewater is een mogelijkheid. 


Voor deze workshop kan u zich inschrijven door een e-mail te sturen naar Erik Wuyts


De workshop wordt georganiseerd in kader van het Smart WaterUse project. Indien gewenst kan u, in de namiddag deelnemen aan het slotevent van het Smart WaterUse project. Een lunch wordt voorzien voor deelnemers van het namiddaggedeelte. 

Deze workshop wordt u gratis aangeboden. 

 Aansluitend kan u deelnemen aan het slotevent van het Smart WaterUse event dat loopt van 12:30 tot 18:30. 
 

logo smart wateruse partners