Een Europees onderzoek in 27 landen detecteerde honderden producten met verboden hoeveelheden chemische stoffen. Van de ruim 5.600 onderzochte artikelen overschreed een vijfde de toegelaten dosis [...]

[...] Onderzoekers screenden onder meer textiel, speelgoed en accessoires uit 27 landen op giftige stoffen, en vergeleken de resultaten met de toegestane waarden. Er werden honderden producten met illegale hoeveelheden chemische stoffen aangetroffen. Experten noemen de bevindingen verontrustend wegens de hoge gezondheidsrisico’s.[...]

[...] Ook België nam deel aan het onderzoek. Het competentiecentrum voor de textiel- en kunststofindustrie Centexbel analyseerde in opdracht van de FOD Volksgezondheid een aanzienlijk aantal stalen stof. Vooral kledij en accessoires die direct contact maken met de huid zoals schoenen en mutsen, werden gecontroleerd op de aanwezigheid van giftige stoffen. De onderzoekers vonden te grote hoeveelheden chroom 6 in leder, giftige AZO-kleurstoffen in kledij en lood en nikkel in haarspelden en juwelen. Adviseur milieu en toxicologie bij Centexbel Stijn Steuperaert staat versteld van de resultaten. “In een vijfde van het speelgoed en in 13% van het leder zitten te hoge hoeveelheden giftige stoffen. Dat is veel, zeker als je weet dat de REACH-verordening al elf jaar bestaat. Je zou toch denken dat wie nu producten op de markt brengt, de verordening voldoende kent.” [...]