Nu de kringloopeconomie stilaan ingeburgerd geraakt, en dus ook het besef dat industrie- of consumptieafval eigenlijk geen afval is, maar net een rijkdom, wordt desalniettemin het transport ervan door elke Lidstaat nog steeds streng gereglementeerd. Afval van het type textiel wordt gezien als niet-gevaarlijk afval en kan dus de baan op, op voorwaarde dat het vergezeld gaat van de transportdocumenten (identificatiedocument en CMR) en door een erkende transportondernemer wordt vervoerd. “Dat zijn de twee algemene principes,” aldus Erik Wuyts, milieuadviseur voor Centexbel.