In het kader van de Europese “Green Deal” is het belangrijk dat kunststof gebaseerde bouwproducten met recyclaatinhoud worden toegepast. De bouw is immers het tweede belangrijkste toepassingsdomein voor kunststoffen in Europa. Diverse intrinsieke voordelen van polymeren verklaren het gebruik in uiteenlopende bouwtoepassingen zoals isolatiepanelen, kunststofbuizen, PVC-profielen voor het produceren van ramen en deuren, dak- en vloerbedekkingen, …. De lokale, regionale en federale overheden, die een significant aankoopvermogen hebben voor het realiseren van diverse nieuwbouw- en renovatiewerken, alsook voor het uitbouwen of het in stand houden van grote kunstwerken, kunnen deze belangrijke investeringen gebruiken om de Green Deal doelstellingen te helpen realiseren. Door het bevorderen van het recyclaatgebruik in bouwproducten wordt niet alleen de afvalproblematiek van kunststoffen aangepakt, maar wordt ook een positieve bijdrage geleverd in verband met de klimaatsverandering.

U kan deze studie ook terugvinden op de website van OVAM