Centexbel-VKC bookshop

Handboek oppervlaktefouten

in thermoplastische spuitgietproducten

€35/exemplaar

Publicaties door en over Centexbel-VKC

thank-you-award

Op 25 mei 2022 werd het Centexbel-VKC jaarverslag 2022 voorgesteld tijdens de vergadering van de algemene raad die plaatsvond in de Filliers jeneverstokerij in Deinze.

Het verslag bevat de belangrijkste cijfers en hoogtepunten van het voorbije jaar en biedt een uitgebreid overzicht van onze

cover ovam studie

Met deze studie wil OVAM het huidig gebruik van post-consumer kunststofrecyclaten, afkomstig uit mechanische recyclage, in verschillende sectoren in kaart brengen (in Vlaanderen en daarbuiten) om productcategorieën te identificeren met mogelijk meer potentieel voor de inzet van recyclaat. Hiervoor

cover reflect 30

De Innovaders zetten onderzoek op rond collectieve uitdagingen en helpen de betrokken bedrijven om te innoveren.
Ze bundelen hun krachten om de Belgische industrie competitiever te maken. Voorzitter Jan Laperre en vice-voorzitters Herman Derache en Olivier Vandooren leggen uit wat dit concreet

Recycling of plastic waste from electrical and electronic equipment (EEE), containing brominated flame retardants (BFR) remains difficult due to the increasingly stringent regulations on their handling and recovery. This report deals with photodegradation in a low-pressure reactor applying UV

The depletion of fossil resources and the growing demand for plastic waste reduction has put industries and academic researchers under pressure to develop increasingly sustainable packaging solutions that are both functional  and circularly designed. In this review, we provide an overview of the

A biobased healable 2K polyurethane (PU) coating incorporating a Schiff base was synthesized and applied as a thin coating on textiles. The Schiff base, made out of cystine and vanillin, contained reversible imine and disulfide bonds and was used as a chain extender in PU synthesis. The FT-IR

Textile innovations and technologies provide impetus for many branches of industry and promise market and sales success far beyond their own sector. 9 winners from 7 categories were honored on June 21, 2022, at the leading international trade fair for technical textiles and nonwovens Techtextil in

cover

Ce guide propose une introduction à plusieurs aspects techniques simples relatifs à l’éco-conception dans le secteur textile.

Inhoudstafel / Tables des Matières


Bijzondere mijlpalen
Des jalons remarquables


Onderzoeksprojecten
Projets de recherche


Indrukwekkende investeringen
Nos investissements remarquables


Kennisverspreiding
Diffusion des connaissances


Onze cijfers
Nos chiffres


Onze

biogears logo on mussel rope

Aquaculture is an industry that creates economic growth, employment and economic stability, especially in rural areas and along coastal areas in Europe and the European Union is keen on large-scale expansion of aquaculture overall. The aim of the Biogears project is to develop durable, fit-for