De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving.

Onze bodem beschermen we door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren.

We helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken wij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

Internationale projectwerking

De OVAM heeft zich met haar vooruitstrevende wetgeving inzake afval- en bodembeheer en haar goede resultaten aan de kop van het Europees afval- en bodembeleid weten te positioneren. De OVAM kijkt dan ook over haar landsgrenzen heen en werkt mee in internationale en Europese projecten en netwerken. Door kennisoverdracht en kunde te delen, vervult de OVAM tevens een maatschappelijke functie en helpt zij mee aan het optillen van het afvalstoffen-, materialen en bodembeleid specifiek en het milieubeleid in het algemeen op Europees en mondiaal niveau.

Door samenwerking in EU-projecten zoeken we samen naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen of vergelijkbare problemen op het vlak van het afvalstoffen-, materialen- en bodembeleid. Door haar internationale werking profileert de OVAM zich eveneens binnen Vlaanderen.

Momenteel is de OVAM actief in verschillende Europese projecten en netwerken.