De internationale scheepvaart transporteert meer dan 80 percent van wereldwijde goederenhandel naar mensen en gemeenschappen overal ter wereld. Scheepvaart is de meest (kost)efficiënte manier voor het transporteren van de meeste goederen. Het is een betrouwbare, lage-kosten transportmethode, het bevordert de internationale handel en helpt mee aan de creatie van wereldwijde welvaart. 

IMO wheelmark

“Wheelmark” certificatie van uitrusting voor zeeschepen

Om een veilige en efficiënte internationale scheepvaartindustrie mogelijk te maken, ontwikkelde en handhaaft IMO, de International Martime Organisation, een regelgevend kader.

Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (2014/90/EU)

De Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (2014/90/EU) is van toepassing op elk schip dat vaart onder de vlag van een EER lidstaat. De conformiteit wordt beoordeeld door een notified body - zoals Centexbel - en het merkteken van overeenstemming is het scheepsroer of Ship's Wheel.
 
Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging van de zee, door het uniform toepassen van internationale 'instrumenten' (verdragen, resoluties en circulaires, zoals SOLAS en MARPOL) van de International Maritime Organization (IMO). Deze instrumenten gaan over het plaatsen van uitrusting aan boord van EU-zeeschepen en het waarborgen van het vrije verkeer van uitrusting binnen de EU.
 
 
Naast het opleggen van een gemeenschappelijke veiligheid- en prestatienorm garandeert de richtlijn dat de certificaten uitgegeven door Europese lidstaten, of in naam van notified bodies, ook aanvaard worden door alle andere lidstaten dankzij de harmonisatie van hun goedkeuringsvereisten.
 

Product

 • Brandbescherming

Procedures

 • Kwaliteitsborging productie/producten
 • Productcontrole
 • EC type-examination

Uitrusting brandbescherming

 • MED/3.3 Brandweer uitrusting: beschermende kleding
 • MED/3.5 Brandweer uitrusting: handschoenen
 • MED/3.18 Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlam verspreidend vermogen: 
  a)    decoratieve fineerlagen
  b)    Verfsystemen
  c)    Vloerbedekkingen
  d)    isolerende bekleding van buisleidingen
  e)    lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse A, B en C
  f)    brandbare leidingdoorvoeren
 • MED/3.19 Draperieën, gordijnen en andere opgehangen textielstoffen en films
 • MED/3.20 Bekleed meubilair
 • MED/3.21 Matrassen en beddengoed
 • MED/3.9 Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen

Certificatiereglement

De Europese Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen, of MED 2014/90, stelt de stuurwiel-markering verplicht voor producten die als uitrusting voor zeeschepen worden gebruikt. Met deze stuurwielmarkering attesteert de fabrikant dat het product conform is aan de toepasselijke fundamentele wettelijke voorschriften inzake veiligheid en gezondheid en dat het conform de wetgeving op de markt werd gebracht. De technische vereisten waaraan deze producten moeten voldoen zijn beschreven in de desbetreffende geharmoniseerde Europese normen of technische specificaties.