De internationale scheepvaart transporteert meer dan 80 percent van wereldwijde goederenhandel naar mensen en gemeenschappen overal ter wereld. Scheepvaart is de meest (kost)efficiënte manier voor het transporteren van de meeste goederen. Het is een betrouwbare, lage-kosten transportmethode, het bevordert de internationale handel en helpt mee aan de creatie van wereldwijde welvaart.

Om een veilige en efficiënte internationale scheepvaartindustrie mogelijk te maken, ontwikkelde en handhaaft IMO, de International Martime Organisation, een regelgevend kader.

IMO Website

IMO wheelmark

“Wheelmark” certificatie van uitrusting voor zeeschepen

Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (2014/90/EU)

De Richtlijn uitrusting voor zeeschepen (2014/90/EU) is van toepassing op elk schip dat vaart onder de vlag van een EER lidstaat. De conformiteit wordt beoordeeld door een notified body - zoals Centexbel - en het merkteken van overeenstemming is het scheepsroer of Ship's Wheel.
 
Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging van de zee, door het uniform toepassen van internationale 'instrumenten' (verdragen, resoluties en circulaires, zoals SOLAS en MARPOL) van de International Maritime Organization (IMO). Deze instrumenten gaan over het plaatsen van uitrusting aan boord van EU-zeeschepen en het waarborgen van het vrije verkeer van uitrusting binnen de EU.
 
 
Naast het opleggen van een gemeenschappelijke veiligheid- en prestatienorm garandeert de richtlijn dat de certificaten uitgegeven door Europese lidstaten, of in naam van notified bodies, ook aanvaard worden door alle andere lidstaten dankzij de harmonisatie van hun goedkeuringsvereisten.
 

Product

 • Brandbescherming

Procedures

 • Kwaliteitsborging productie/producten
 • Productcontrole
 • EC type-examination

Uitrusting brandbescherming

 • Brandweeruitrusting: beschermende kleding
 • Brandweeruitrusting: handschoenen
 • Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamverspreidend vermogen
  • vloerbekleding
  •  
 • Draperieën, gordijnen en andere opgehangen textielstoffen en films
 • Bekleed meubilair
 • Matrassen en beddengoed
 • Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen

Algemeen Certificatiereglement - Marine Richtlijn (MED)