Rol van normen in de productie van veilige mondmaskers

Wat zijn normen?

Volgens het Belgische Bureau voor Normalisatie, NBN, is een norm een afspraak over een product, een dienst of een proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in de industrie, de dienstensector en de overheid.

BSI, het Britse Normalisatie-instituut beschrijft normen als: 

Standards are the distilled wisdom of people with expertise in their subject matter and who know the needs of the organizations they represent – people such as manufacturers, sellers, buyers, customers, trade associations, users or regulators. 

Standards are knowledge. They are powerful tools that can help drive innovation and increase productivity. They can make organizations more successful and people’s everyday lives easier, safer and healthier.

Ontdek myBNB

Het NBN heeft een brochure gemaakt waarin wordt uitgelegd:

 • wie is het NBN?
 • wat is myNBN? 
 • wat zijn de voordelen van myNBN?
 • hoeveel kost myNBN?

Download de brochure "myNBN"

Wie maakt normen?

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Belanghebbende partijen maken afspraken over de specifieke kenmerken van een product, dienst of proces.  Normalisatie vindt plaats in commissies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Dit gebeurt in consensus waarbij alle deelnemers een evenwaardige stem hebben.

Normen worden vooral ontwikkeld in internationaal verband. Het Bureau voor Normalisatie (NBN) neemt voor België deel aan het internationale normalisatieproces, zowel op Europees als op wereldvlak. De Belgische experten die het NBN coördineert en afvaardigt, werken actief mee, delen hun kennis en ontwikkelen een norm in een Technische Commissie (TC).

 

Hoe kunt u een rol spelen in de ontwikkeling van normen?

Deelname in normalisatie-activiteiten resulteert in enkele voordelen

 • als eerste op de hoogte zijn van toekomstige ontwikkelingen en trends. Dit versterkt de concurrentiepositie van bedrijven. 
 • invloed uitoefenen tijdens het normontwikkelingsproces. Hierdoor kan een bedrijf zijn investeringen in producten en onderzoek en ontwikkeling beschermen.
 • maatschappelijke actoren kunnen de bescherming van het milieu of de consument onder de aandacht brengen.
 • een netwerk uitbouwen. Normalisatiecommissies zijn de ideale ontmoetingsplaats om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.
 • kennisopbouw en -uitwisseling. deelnemers aan normalisatiecommissies zijn internationale experten en bezitten veel inhoudelijke kennis. Door zelf deel te nemen aan een commissie kan je veel kennis uit eerste hand opdoen.

De normenantennes van Centexbel

Met de normenantennes wil de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie de KMO's beter informeren over de rol die normen ook in hun bedrijf kunnen spelen en hen sensibiliseren rond het gebruik van normen.

Sectorale operator voor de textielindustrie

Centexbel is erkend door de Raad van Bestuur van het NBN als sectorale operator en is daardoor verantwoordelijk voor de administratieve en technische opvolging van verschillende textiel-gerelateerde normencommissies. Dit betekent dat wij optreden uit naam van het Bureau voor Normalisatie in de volgende ISO en CEN commissies en sub-commissies:

 • E099 Wallcoverings: CEN/TC 99
 • E134 Floor coverings: ISO/TC 219 & CEN/TC 134
 • E189 Geosynthetics: CEN/TC 189 & ISO/TC 221
 • E217 Surfaces for sports areas: CEN/TC 217
 • E248 Textiles and Textile products: CEN/TC 248 & ISO/TC 38, including
  • ISO/TC 38 SC 1
  • ISO/TC 38 SC 2
  • ISO/TC 38 SC 20
  • ISO/TC 38 SC 23
  • ISO/TC 38 SC 24
 • E398 Child protective products: CEN/TC 398
 • E411 Bio-based products: CEN/TC 411
 • I094 Personal protective equipment: ISO/TC 94
 • I09401 Head protection: ISO/TC 94 SC 1 & CEN/TC 158
 • I09403 Foot and leg protection: ISO/TC 94 SC 3 & CEN/TC 161
 • I09404 Protection against falls from a height: ISO/TC 94 SC 4 & CEN/TC 160
 • I09406 Eye protection: ISO/TC 94 SC 6 & CEN/TC 85
 • I09412 Hearing protection: ISO/TC 94 SC 12 & CEN/TC 159
 • I09413 Protective clothing and hand protection: ISO/TC 94 SC 13 & CEN/TC 162
 • I09414 Personal protective equipment for fire fighters: ISO/TC 94 SC 14
 • E079 Respiratory protection: CEN/TC 79 & ISO/TC 94 SC 15
 • I18801 Personal safety equipment: ISO/TC 188/SC 1

Bovendien volgen de Centexbel experts de activiteiten op in andere commissies:

 • CEN/TC 205 Non-active medical devices
 • WG 14 Surgical clothing and drapes used as medical devices in health care facilities - Performance requirements and test methods
 • CEN/TC 207 Upholsterd furniture
 • CEN/TC 351 Construction products - assessment of release of hazardous substances
 • CEN/TC 389 Innovation management
 • CEN TC 249 Plastics
 • ISO TC 61 Plastics
 • CEB-BEC CEN-CLC-JTC 10 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign

 

Het belang van sectorale operatoren

De sectorale operatoren beheren normalisatiecommissies. Ze vormen de verbinding tussen de experts binnen die commissies enerzijds en het NBN anderzijds. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan het normalisatieproces.

Sectorale operatoren bezitten deskundigheid binnen hun sector en staan zeer dicht bij de bedrijfswereld. Steunend op een netwerk van experten, verspreiden zij alle nuttige informatie over het normalisatiewerk in hun domein. Ze zijn essentiële partners voor het NBN.