De normenantennes zijn een intiatief van de FOD Economie en werden gecreëerd om de KMO's zowel beter te informeren over de impact van normen op hun bedrijf als om de toepassing van normen te promoten.

Centexbel heeft vijf normenantennes opgericht om de evolutie van normen en regelgeving binnen een bepaald domein op te volgen en de textiel- en kuntstofverwerkende industrie hierover te informeren via publicaties, werkgroepen, informatiesessies en via persoonlijke contacten tussen de bedrijven en onze experts.

Technisch & Functioneel

standards cell technical & functional

De normenantenne "Technisch & Functioneel" begeleidt bedrijven die technisch textiel ontwikkelen en produceren voor allerhande toepassingen.

Veiligheid & Gezondheid

standards cell safety & health

De normenantenne "Gezondheid & Veiligheid" helpt de volledige waardeketen te beantwoorden aan de vereisten en regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid.

Leefruimte

Standards-cell habitat

De normenantenne "Leefruimte" begeleidt bedrijven uit de subsector "interieurtextiel" (residentieel en commercieel) en sommige bedrijven uit de kunststofverwerkende sector.

Medische en assistieve technologieën

medical & assistive technologies

Deze normenantenne begeleidt bedrijven die actief zijn in de sector van "Medische en assistieve technologieën".

Circulaire economie en duurzaamheid

normenantenne circulaire economie en duurzaamheid

De normenantenne "Circulaire economie en duurzaamheid" staat ten dienste van alle bedrijven die een direct belang hebben bij ontwikkelingen op het gebied van herwonnen polymeren.

NBN KMO whitepaper

Normen: alles wat je erover wil weten!

Een norm is een afspraak over een product of dienst, proces of methode. Die afspraak wordt vastgelegd in een document en goedgekeurd door een erkende normalisatie-instelling. Welke normen zijn er? Hoe zit het met nieuwe normen en herzieningen?

De whitepaper ‘Normen als essentieel instrument voor jouw kmo’ geeft antwoord op al jouw vragen.