Centexbel richtte in samenwerking met de Afdeling Concurrentievermogen en met de Dienst voor de Industriële Eigendom van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie een Octrooicel op om de interesse voor octrooien als beschermingsinstrument aan te wakkeren en de informatieverspreiding over octrooien te optimaliseren.


De dienstverlening van de Centexbel Octrooicel is vooral gericht op

  • informatieverspreiding over de technologische omgeving in een welbepaald domein, bijvoorbeeld tijdens informatievergaderingen zoals de horizonverkenningen
  • initiële en algemene informatie over octrooiaanvragen
  • informatie over bestaande octrooien, ter bescherming van de KMO's die een nieuw product op de markt willen brengen, een nieuwe uitvoeringstechniek willen lanceren of een nieuw productieproces willen toepassen
  • informatie over de strijd tegen namaak door de toepassing van intellectuele eigendomsrechten

De Centexbel Octrooicel ondersteunt de KMO's uit de textiel- en kunststofverwerkende sectoren in al hun vragen met betrekking tot octrooien en maakt IPR toegankelijker en boeiender.

Financiële steun voor IE en octrooien

De kosten voor Intellectuele Eigendomsrechten en meer bepaald patenten, kunnen hoog oplopen. Gelukkig hebben de federale, Vlaamse en Waalse overheden enkele maatregelen uitgevaardigd die uw bedrijf kunnen helpen in het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen.

PATLIB

Patlib 2023

Omdat het European Patent Office (EPO) ons het statuut van PATLIB centrum (Patent Library) verleende, heeft Centexbel bepaalde privileges met betrekking tot de toegang tot niet-openbare gegevens en tot zeer gespecialiseerde en actuele opleidingen door het EPO.

Dit statuut verleent ons een reële meerwaarde dankzij een nog verfijnder onderzoek van de enorme online zoekmogelijkheden die het EPO biedt.

Patent Alerts

De Centexbel Octrooicel geeft 10 Patent Alerts per jaar uit, met recente wereldwijd gepubliceerde octrooien over slimme, duurzame of buitengewone textiel- en kunststofmaterialen, producten en toepassingen.

Grondgebied

Een octrooi heeft een nationale territorialiteit, m.a.w een octrooi is slechts geldig in het land waar het werd uitgereikt. Daarom dient men een octrooi aan te vragen in alle landen waar men bescherming wenst. Er bestaan echter ook vereenvoudigde procedures waardoor men d.m.v één enkele aanvraag een octrooi in verschillende landen kan bekomen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Europese octrooiaanvraag (geldt voor maximaal 20 landen) en de internationale octrooiaanvraag (voor meer dan honderd landen).

Over het algemeen heeft een octrooi een maximale duurtijd van twintig jaar. Eens hij zijn octrooi heeft verkregen, dient de houder dan ook zijn jaarlijkse taksen te betalen om zijn privileges te behouden.

Een Anekdote

Albert Einstein in Bern

Albert Einstein

Aan het begin van zijn carrière, was Einstein van oordeel dat de Newtioniaanse mechanica niet langer volstond om de klassieke mechanicawetten te verzoenen met de wetten van het elektromagnetisch veld. Dit leidde tot de relativiteitstheorie die hij ontwikelde tijdens de periode toen hij werkte aan het Zwitsterse Octrooibureau in Bern (1902–1909).