Centexbel richtte in samenwerking met de Afdeling Concurrentievermogen en met de Dienst voor de Industriële Eigendom van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie een Octrooicel op om de interesse voor octrooien als beschermingsinstrument aan te wakkeren en de informatieverspreiding over octrooien te optimaliseren.

PATENT LIBRARY

De Centexbel Octrooicel ondersteunt de KMO's uit de textielsector in al hun vragen met betrekking tot octrooien en maakt IPR toegankelijker en boeiender.

Bovendien verleende het European Patent Office (EPO) ons het statuut van PATLIB centrum (Patent Library) waardoor Centexbel bepaalde privileges heeft met betrekking tot de toegang tot niet-openbare gegevens en tot zeer gespecialiseerde en actuele opleidingen door het EPO.

Dit statuut verleent ons een reële meerwaarde dankzij een nog verfijnder onderzoek van de enorme online zoekmogelijkheden die het EPO biedt.

De dienstverlening van de Centexbel Octrooicel is vooral gericht op:

  • informatieverspreiding over de technologische omgeving in een welbepaald domein, bijvoorbeeld tijdens informatievergaderingen zoals de horizonverkenningen
  • initiële en algemene informatie over octrooiaanvragen
  • informatie over bestaande octrooien, ter bescherming van de KMO's die een nieuw product op de markt willen brengen, een nieuwe uitvoeringstechniek willen lanceren of een nieuw productieproces willen toepassen
  • informatie over de strijd tegen namaak door de toepassing van intellectuele eigendomsrechten
US patent office

United States Patent Office rond 1880

Aan het begin van zijn carrière, was Einstein van oordeel dat de Newtioniaanse mechanica niet langer volstond om de klassieke mechanicawetten te verzoenen met de wetten van het elektromagnetisch veld.  Dit leidde tot de ontwikkeling van zijn relativiteitstheorie dat plaatsvond tijdens de periode dat hij werkte aan het Zwitsterse Octrooibureau in Bern (1902–1909).

    Grondgebied

    Een octrooi heeft een nationale territorialiteit, m.a.w een octrooi is slechts geldig in het land waar het werd uitgereikt. Daarom dient men een octrooi aan te vragen in alle landen waar men bescherming wenst. Er bestaan echter ook vereenvoudigde procedures waardoor men d.m.v één enkele aanvraag een octrooi in verschillende landen kan bekomen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Europese octrooiaanvraag (geldt voor maximaal 20 landen) en de internationale octrooiaanvraag (voor meer dan honderd landen).

    Over het algemeen heeft een octrooi een maximale duurtijd van twintig jaar. Eens hij zijn octrooi heeft verkregen, dient de houder dan ook zijn jaarlijkse taksen te betalen om zijn privileges te behouden.