Volgende stap: CEN/TS 17553

Centexbel volgt de verdere ontwikkelingen in de normalisatie van mondmaskers op de voet, inclusief de voorbereiding van het CEN/TS 17553 document, dat uiteindelijk het CEN document CWA 17553:2020 - Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use zal vervangen. Voorlopig zullen community mondmaksers worden getest en gecertificeerd volgens CWA 17553:2020 en NBN/DTD S 65-001:2020!

Door deel te nemen aan de ontwikkeling van leidraden voor mondmaskers en gelaatsbedekking, kan Centexbel fabrikanten helpen bij de evaluatie van hun mondmaskers, door middel van materiaaltesten en productcertificatie.


Een technische specificatie (CEN/TS), die sneller kan worden gepubliceerd dan een Europese norm (EN), dient als normatief document in domeinen waar de huidige stand van de techniek snel evolueert.

Om de bedrijven te ondersteunen in hun inspanningen om performante en veilige community mondmaskers te produceren, heeft Centexbel een performance certificaat uitgewerkt: COVID-19 - Approved by Centexbel.

De certificatie gebeurt op basis van de voorwaarden en criteria die zijn vastgelegd in paragrafen 8.4 en 8.5 van het officiële Belgische referentiedocument: NBN/DTD S 65-001:2020 - Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik, evenals op het CEN document CWA 17553:2020 - Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use.

De toelating om een product te voorzien van het “COVID-19 - Approved by Centexbel” label is beperkt tot maximum 1 (één) jaar. 

Het spreekt voor zich dat gemeenschapsmaskers moeten worden beschouwd als een extra beveiligingsmiddel en nooit de basisrichtlijnen van fysieke afstand en handhygiëne zullen vervangen!

Contacteer ons!

3 covid-19 labels