De normenantenne "Leefruimte" begeleidt bedrijven uit de subsector "interieurtextiel" (residentieel en commercieel) en sommige bedrijven uit de kunststofverwerkende sector.

Omdat dit een bij uitstek exportgerichte deelsector (meer dan 90%) is en dus onderhevig aan internationale concurrentie richt ze zich steeds meer op het ontwikkelen en op de markt brengen van producten met een hoge toegevoegde waarde.

Deze toegevoegde waarde wordt onder andere verwezenlijkt door verschillende functionaliteiten in het product in te bouwen.

Normen, die de efficiëntie, de onschadelijkheid en de duurzaamheid van deze functionaliteiten aantonen, dragen bij tot een verbeterde markttoegang. Het niet-beantwoorden aan de geldende normen vormt de facto een belemmering om een markt binnen te treden.