De normenantenne "Leefruimte" begeleidt bedrijven uit de subsector "interieurtextiel" (residentieel en commercieel) en sommige bedrijven uit de kunststofverwerkende sector.


Ondanks de hevige internationale concurrentie blijft de sector hoofdzakelijk exportgericht. De internationale concurrentie dwingt de sector om zich meer en meer toe te leggen op interieurtextiel met een hoge toegevoegde waarde, door extra functionaliteiten aan textiel toe te voegen. De afgelopen jaren hebben - onder impuls van de Belgische textielsector - veel normalisatieactiviteiten plaatsgevonden op dit gebied (resulterend in de ontwikkeling van nieuwe normen voor vloerbedekking, stoffering, badstof, matrastijk). Er is veel aandacht besteed aan de juridische aspecten, die voortvloeien uit de richtlijnen voor bouwproducten (CE-markering) en productveiligheid.

De producenten van interieurtextiel worden dan ook vaak geconfronteerd met eisen over de emissie van vluchtige componenten en de kwaliteit van de binnenlucht.

Omdat dit een bij uitstek exportgerichte sector is en dus onderhevig aan internationale concurrentie richt ze zich steeds meer op het ontwikkelen en op de markt brengen van producten met een hoge toegevoegde waarde.

Deze toegevoegde waarde wordt onder andere verwezenlijkt door verschillende functionaliteiten in het product in te bouwen.

Normen, die de efficiëntie, de onschadelijkheid en de duurzaamheid van deze functionaliteiten aantonen, dragen bij tot een verbeterde markttoegang. Het niet-beantwoorden aan de geldende normen vormt de facto een belemmering om een markt binnen te treden. 

Andere veiligheids- en gezondheidsgerelateerde aspecten betreffen het brandgedrag en de aanwezigheid van schadelijke bestanddelen in textiel. Het valt te verwachten dat de invoering van de REACH-wetgeving voor de registratie en toelating van chemische stoffen vrij ingrijpende gevolgen zal hebben voor deze subsector.