NEN 8333 “Beschermende kleding ‐ Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine”. De testen mogen enkel uitgevoerd worden door gevalideerde labo's. 

nen 8333 validatie bundeswehr

Het Centexbel lab is erkend door de Deutsche Bundeswehr - Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeb) volgens TL-8305-0031, zodat fabrikanten van beschermende kleding tegen tekenbeten hun producten in ons lab kunnen laten testen volgens de norm.

Erkenning "Validierung Testverfahrens Bestimmung Permethrinsgehalts"

NEN 8333

NEN 8333 geeft eisen voor kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten. Deze norm geldt voor alle types bedekkende kleding waarbij de beschermende werking tegen teken wordt ondersteund door fabrieksmatige behandeling met permethrine. Door te voorkomen dat teken bijten worden de ziekte van Lyme en andere door teken overdraagbare ziekten voorkomen. De norm betreft kleding die helpt bescherming te bieden tegen alle levensstadia van de in Europa meest algemene teek, de schapenteek (Ixodes ricinus).

In Nederland is de ziekte van Lyme aangemerkt als een beroepsziekte. Werkgevers moeten maatregelen treffen om werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Werknemers moeten zich redelijkerwijs aan de aangeboden maatregelen houden. Verstrekking van bedekkende fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding kan onderdeel zijn van een aantal maatregelen om tekenbeten onder werknemers te voorkomen.
 

Permethrine

Permethrine is een ‘contact-insecticide’ en werkt alleen bij fysiek contact met het doelorganisme. De werking van behandelde kleding berust dus op het feit dat de teek contact maakt met de kleding (en daarmee met het middel) en vervolgens wordt uitgeschakeld. Andere middelen, zoals DEET, zijn zogenaamde ‘repellents’, waarbij het doelorganisme wordt ontmoedigd contact te maken met het behandelde oppervlakte.

Nut van beschermende kleding tegen tekenbeten

Deze kleding moet helpen mensen te beschermen die vanwege hun werk in aanraking kunnen komen met teken. De beschermende werking van kleding tegen tekenbeten wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin de kleding de huid bedekt, en wordt groter naarmate een groter deel van het lichaam wordt bedekt. Daarbij is het van belang dat vooral de lichaamsdelen worden bedekt die contact (kunnen) hebben met vegetatie waarin teken tot een hoogte van 1,5 meter aanwezig kunnen zijn (het onderlijf en de armen). Aanvullend biedt de permethrine op de stof een extra bescherming.

Teken die in contact komen met permethrine worden geïmmobiliseerd waardoor ze niet meer in staat zijn de blote huid te bereiken om zich daar vast te bijten en ziekmakende organismen over te dragen. Veelal is bescherming tegen tekenbeten één van de functies van bedekkende kleding. Voorbeelden van andere functies kunnen zijn het behouden van lichaamswarmte, het voorkomen van blootstelling aan UV‐licht, camouflagewerking, voorkomen van huidirritatie of letsel door planten of werkzaamheden, representatie of herkenbaarheid.

De bedekkende kleding kan ook andere doelgroepen zoals vrijwilligers en recreanten helpen bescherming te bieden tegen tekenbeten. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen zijn derhalve ook voor deze gebruikers van toepassing en moeten te allen tijden door fabrikanten van deze kleding aan deze groepen worden aangeboden.

De bedekkende kleding die is behandeld met permethrine kan ook helpen om bescherming te bieden tegen enkele andere geleedpotigen die ziektes kunnen overbrengen, zoals verschillende muggensoorten (Faulde 2016). Hierop is deze norm echter niet van toepassing. Het opnieuw toepassen van permethrine door de consument of een andere partij valt ook niet onder deze norm.

Beschermende kleding tegen tekenbeten

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de beschermende kleding volgens deze norm zijn:

  • het betreft lichaamsbedekkende kleding (met lange pijpen en lange mouwen) waarbij de bescherming tegen tekenbeten wordt ondersteund door de fabrieksmatige behandeling met het biocide permethrine;
  • de WHO heeft een limiet gesteld aan de maximale dagelijkse opname van permethrine. Deze limiet mag niet worden overschreden door het dragen van de beschermende kleding;
  • de gezondheid van de drager mag niet worden belast door behandeling met permethrine van de kleding, tegelijk moet de aanvullende beschermende werking van de kleding zo lang mogelijk behouden blijven;