Horizon Europe is het meest effectieve instrument van de Europese Unie voor het subsidiëren van innovatie en onderzoek. De belangrijkste doelstellingen zijn het bevorderen van het wetenschappelijk leiderschap en het industriële concurrentievermogen van Europa. Dit wordt bereikt door de 'grote uitdagingen' aan te gaan, zoals de groene en digitale transformatie, duurzame groei en sociaal welzijn.

Dit ambitieuze programma is wereldwijd het grootste in zijn soort, met een totaal budget van meer dan 95 miljard euro.

Deze doelstellingen worden vertaald in oproepen voor projecten rond een specifiek thema. De huidige thema's zijn duidelijk: de circulaire economie en de omschakeling naar biogebaseerde producten. Binnen de circulaire economie zijn oproepen gedaan voor inzameling, sortering, scheiding en recycling. Maar ook ecodesign, de introductie van nieuwe businessmodellen en diensten komen aan bod. 

Vanuit Centexbel zijn we actief betrokken bij dergelijke projecten. Meestal zijn we betrokken bij projecten met ongeveer 10-15 partners, waaronder onderzoeksorganisaties en bedrijven.

Samenwerking tussen de partners is essentieel!

De projecten lopen drie tot vier jaar en onze rol bestaat erin de samenwerking tussen de partners te vergemakkelijken. Tijdens deze periode worden de ontwikkelingen naar een demonstratie- en/of pilotniveau gebracht. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort activiteiten, waarbij 70% of zelfs 100% beschikbaar is voor zowel kleine als grote bedrijven.

Ter illustratie bespreken we hieronder twee projecten:

HE

CISUFLO

cisuflo

Het hoofddoel van CISUFLO is om de ecologische voetafdruk van de vloerbedekkingssector in de EU aanzienlijk te verkleinen door een alomvattend, systemisch kader voor circulaire en duurzame vloerbedekkingen te implementeren dat rekening houdt met zowel technische haalbaarheid als sociaaleconomische factoren.

CENTEXBEL is de projectcoördinator.

Ook de Belgische bedrijven UNILIN, BIG en DECEUNINCK zijn erbij betrokken. DECEUNINCK en BIG zoeken naar de beste manieren om gerecycleerd PVC te gebruiken in hun producten.

Het project is daarom een belangrijke stap voor BIG op zijn weg naar circulaire en duurzame vloerbekleding. UNILIN loopt voorop in het recyclen van houten planken die gebruikt worden voor laminaat. Ze hebben met succes een proefinstallatie voltooid voor het recyclen van MDF-platen tot houtvezels, wat hun engagement voor recyclage in een gesloten kringloop aantoont.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 101003893.

tEXTENDED

tExtended logo

Het tExtended Project zal effectieve textielterugwinning, afvalvalorisatie en recyclingprocessen ontwikkelen en demonstreren. Deze zullen gecombineerd worden met digitale tools en datagestuurde oplossingen om de duurzame circulariteit van textiel te ondersteunen en de impact ervan te maximaliseren.

CENTEXBEL leidt de Belgische use case, die bestaat uit De Kringloopwinkel Deltagroep, PURFI en UTEXBEL.

Alle vier de Belgische partners werken samen om textielrecycling te verhogen.

Elke partner heeft een specifieke focus: inzameling en sortering voor De Kringloopwinkel, mechanische recycling voor PURFI, productie van werkkleding met gerecyclede vezels voor UTEXBEL en thermomechanische recycling van polyester voor CENTEXBEL.

tExtended wil een innovatieve aanpak introduceren voor het recyclen van afgedankt textiel met de ontwikkeling van een Blueprint, een op kennis gebaseerd masterplan voor het geoptimaliseerd recyclen van verschillende textielstromen.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No. 101091575