Accreditatie is een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren.

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit evalueert, zoals een laboratorium, een keuringsinstelling en een certificatie-instelling.

Dit attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit van de instelling voor conformiteitbeoordeling gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instelling die specifieke opdrachten voor de conformiteitbeoordeling uitvoert.

De accreditatie laat de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen toe hun technische competenties maar ook hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen

Het belang van accreditatie

  • Voor bedrijven zijn nauwkeurige kalibratie, meting en toetsing, keuring en certificatie, uitgevoerd in overeenstemming met best practice, middelen om fouten en uitval van producten te beperken, om productiekosten te controleren en bij te dragen aan een innovatieve omgeving. Accreditatie is daarbij essentieel voor de besluitvorming, het risicobeheer en de selectie van leveranciers. Het zorgt ook voor een competitief voordeel, zowel op de binnenlandse markt door de toegang tot overheidsopdrachten als internationaal door een betere aanvaarding bij export.
  • Voor de reglementaire overheden is accreditatie het aangewezen criterium bij de selectie van competente partners voor de uitvoering van het beleid dat gericht is op de bescherming van het publiek en op het opbouwen van het vertrouwen in activiteiten die een impact hebben op gebieden zoals gezondheid, welzijn, veiligheid, milieu, onderwijs en financiële diensten.
  • Voor consumenten biedt accreditatie toegang tot meer goederen en diensten met een betrouwbare kwaliteit en veiligheid.
accredited lab