Deze normenantenne begeleidt bedrijven die actief zijn in de sector van "Medische en assistieve technologieën". 


Textielproducten voor hygiënische, medische, cosmetische en assistieve toepassingen zijn een snel groeiende markt. Door deze producten te functionaliseren of door bijkomende (antibacteriële, hydraterende, barrière) eigenschappen toe te voegen, verleent men aan deze producten een belangrijke toegevoegde waarde.

Assistieve technologie verwijst naar ondersteunende technologische hulpmiddelen voor mensen die beperkingen ondervinden, als gevolg van bijvoorbeeld zintuiglijke, motorische, cognitieve, emotionele of psychische problemen.

In deze snelgroeiende en vernieuwende sector worden bestaande normen voortdurend aangepast of nieuwe normen ontwikkeld.

Een belangrijk aspect is het toetsen van de conformiteit van deze producten met de medische en/ of biocide richtlijn. 

med-ppe

Zelf- en derdenbescherming bij producten voor tweeërlei gebruik

Sommige producten kunnen bedoeld zijn om zowel als persoonlijk beschermingsmiddel en als medisch hulpmiddel te worden gebruikt. Deze producten dienen dus een dubbel doel.

Producten met een medisch doel in de patiëntenomgeving zijn medische hulpmiddelen, maar omdat ze ook ontworpen kunnen zijn om de gebruiker bescherming te bieden, kunnen ze onder de definitie van persoonlijke beschermingsmiddelen vallen.

Enkele voorbeelden van producten voor tweeërlei gebruik: handschoenen, gezichtsmaskers, brillen, gehoorapparaten.