ETP

The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing is focussed on an allocation of its resources to the most promising fields of R&D and innovation action to ensure long-term industry competitiveness to the benefit of economic growth, jobs and sustainable development in Europe. It will continue to operate in an open and transparent way inviting every organisation and individual interested in research, development and innovation across Europe to join its activities.
Family of the Future is a demonstration of the current and future opportunities with Additive Manufacturing; the expertise of 30 major players in Additive Manufacturing combined in one co-creation venture.
De kmo-portefeuille is een maatregel van Agentschap Innoveren en Ondernemen waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.
Pour construire l’avenir en mieux, l’Europe et la Wallonie investissent dans de nombreux projets ! Projets cofinancés par le FEDER et la Wallonie à Verviers, Charleroi, Liège, La Louvière, Tournai et Mons
En étroite collaboration avec ses partenaires et réseaux, l’Université de Lille conçoit et met en œuvre des programmes innovants en matière de recherche, formation et transfert des savoirs, toujours en réponse aux défis majeurs de notre société.
Interreg 2 Seas 2014-2020 is a European Territorial Cooperation Programme covering England, France, the Netherlands and Belgium (Flanders). The Programme is part-financed by the European Regional Development Fund and has a total of €241m ERDF to co-finance projects in the 2014 - 2020 period.
Het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek, of CNRS, is een openbare instelling onder de bevoegdheid van de Franse Minister voor Onderwijs en Onderzoek.
Om te kunnen groeien ontwikkelen bedrijven voortdurend nieuwe producten die een direct gevolg zijn van technologische innovaties. Deze innovaties zijn de vrucht van jarenlang onderzoek op universitair niveau. Gesterkt door zijn internationaal erkende expertise heeft de Universiteit van Mons (Bergen) MateriaNova opgericht, een uniek Europa gebaseerd ontwikkelingscentrum. Zijn specialiteit? Ontwikkeling van innovatieve materialen.
CREPIM is één van de leidinggevende Europese laboratoria voor de ontwikkeling en goedkeuring van materialen die onder de brandreglementeringen vallen. CREPIM (i) ontwikkelt, (ii) test en (iii) certificeert het brandgedrag van materialen en assemblages voor alle sectoren die betrekking hebben op openbaar transport (spoorwegen, luchtvaart en schepen), gebouwen, elektriciteit en textiel. De activiteiten worden ecologisch uitgevoerd en houden rekening met het end-of-life van producten.
In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.