Uitdaging

Door de economische groei en de stijgende wereldbevolking (9 miljard mensen tegen 2050) komen de natuurlijke grondstoffen onder een enorme druk te staan. Als we onze productie en consumptiegedrag niet aanpassen hebben we tegen die tijd het equivalent van meer dan twee planeten nodig om in onze behoeften te voorzien.

De hevige concurrentie om bepaalde grondstoffen te exploiteren, te produceren en te beheren leidt tot schaarste, onstabiele prijzen, het verlies aan biodiversiteit, verslechtering van ecosystemen en klimaatsveranderingen.

Het is daarom noodzakelijk om onze productiewijzen en consumptiegedrag te wijzigen door de natuurlijke grondstoffen op een duurzamere manier te gebruiken en de milieu-impact te verminderen. Waarde creëren met minder materialen en dankzij een ander (bewuster) consumptiepatroon.

Enkele acties die de druk op de natuurlijke grondstoffen kunnen verminderen:

  • recyclage en hergebruik van materialen
  • vervanging van kritische grondstoffen door meer efficiënte (hernieuwbare) alternatieven met een kleinere milieu-impact gedurende hun levenscyclus
  • langere nuttige levensduur van producten
  • meer hergebruik en uitwisseling van producten

Centexbel-VKC acties

Energie- en materialenefficiënte productie

De textiel- en kunststofverwerkende industrie hebben een vrij gefragmenteerde en heterogene samenstelling en worden gekenmerkt door een grote vertegenwoordiging van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). In beide sectoren zijn energie en materialen grote uitgavenposten.

Omdat energie en de basismaterialen voor de textiel- en kunststofverwerkende sector vooral gebaseerd zijn op petroleum is een efficiënter gebruik van beide grondstoffen uiterst belangrijk.

Onze verschillende platformen werken volop aan ontwikkelingen met gebruik van alternatieve - hernieuwbare - grond- en hulpstoffen en van technologieën die zowel op grondstoffen als materialen besparen.

Recycling

Onderzoek & Ontwikkeling

Centexbel-VKC initieert en werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten rond recyclage en - nog belangrijker - het hergebruik van gerecycleerde materialen in de creatie van hoogwaardige producten. Deze projecten worden ondersteund door Horizon 2020, Cornet, Interreg, Vlaanderen Innoveren & Ondernemen, Plan Marshall 4.0, Greenwin...

Karakterisatie van gerecycleerde materialen

Continue uitbreiding van onze capaciteiten met betrekking tot het uitvoeren van chemische testen en mechanische/fysische karakterisatie van zowel virgin als gerecycleerde polymeren

Certificatie van gerecycleerde materialen / recyclageprocessen

Centexbel-VKC ontwikkelde - in samenwerking met BQA - een certificatieprocedure voor gerecycleerd materiaal: QA-CER

Informatie, seminaries en internationale conferenties

Thematische en algemene informatieverspreding via de Centexbel-VKC nieuwsbrief en tijdens onze talrijke informatiesessies, opleidingen en internationale conferenties

Video van de EU over climate change