Het Circular Materials Center is hét onderzoeks- en opleidingscentrum voor de kunststoffen- en textielsector. Het heeft als doel om bedrijven te ondersteunen en te stimuleren om circulair te ondernemen door hen toegang te geven tot expertise, machines en opleiding in het Circular Materials Center. Hiervoor bundelen we de krachten in een partnership tussen kennis- en opleidingspartners, sector- en werkgeversorganisaties, en vooral vele bedrijven.


In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn gerecycleerd of biogebaseerd, en zijn bij het levenseinde volledig recycleerbaar of afbreekbaar.

Het Circular Materials Center wil circulair ondernemen met nieuwe materialen stimuleren, en tegelijk een uithangbord zijn om te tonen wat deze innovatieve sector in haar mars heeft.  Het biedt ook heel wat creatieve mogelijkheden om circulaire materialen en producten te etaleren.

cmc parnters

De inhoudelijke visie voor het Circular Materials Center steunt op drie pijlers:

  1. Onderzoek en testing
  2. Opleiding en training
  3. Meetings en events

Het Circular Materials Center integreert het gebouw van Centexbel-VKC met een nieuwe innovatiehal, een uitgebreid opleidingscentrum en een mooi aanbod aan vergader- en eventfaciliteiten.

Bij de aankleding en inrichting van het Circular Materials Center werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen en producten. Voor de vervaardiging van de onthaalbalie en functionele zitmeubels, voor de innovatieve vloerbekleding, voor de opvallende wandbekleding, voor de stijlvolle gordijnen, en voor de praktische zitkussens werd telkens bewust gekozen voor innovatieve producten en materialen die getuigen van een sterke circulaire visie.

Partnerschap

Het Circular Materials Center is het resultaat van jarenlange samenwerking binnen het partnership van Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen. Dit partnership bundelt - onder coördinatie van POM West-Vlaanderen en TUA West - de krachten tussen alle kennispartners, opleidingspartners, bedrijven – en sectororganisaties die in West-Vlaanderen actief zijn binnen de sector van Nieuwe Materialen.

Dit partnership wil bedrijven voortdurend stimuleren en ondersteunen om circulair te ondernemen met nieuwe materialen. Door complementaire samenwerking tussen de partners onderling, hebben bedrijven toegang tot een ruim aanbod aan machines voor onderzoek en testing, tot expertise via de kenniswijzer, tot co-creatietrajecten met kennispartners, tot quick wins tussen bedrijven, tot infosessies en netwerkopportuniteiten, en tot een aangepast aanbod aan opleiding en training.

De vier huispartners van het Circular Materials Center zijn POM West-Vlaanderen, Centexbel, KU Leuven en PlastIQ. Het werd gerealiseerd binnen het EFRO-project Circularity In & With New Materials met financiële steun vanuit Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen.