Eén van onze belangrijkste taken is het verspreiden van informatie over onze activiteiten, onderzoeksresultaten en de diensten die we aanbieden aan de industrie. We gebruiken hiervoor verschillende kanalen, waaronder deze website, nieuwsbrieven, social media kanalen, publicaties in wetenschappelijke en andere tijdschriften en het organiseren en bijwonen van grote (internationale) symposia.

Wetenschappelijke artikels en reportages

Onze onderzoekers leveren vaak een bijdrage aan textiel- en kunststofgerelateerde artikelen voor (wetenschappelijke, technische en meer algemene) tijdschriften en kranten, en worden door de Belgische en regionale televisie- en radiostations veelvuldig geïnterviewd voor hun expertise.

Jaarverslag

Een tweetalig (Nederlands/Frans) jaarverslag geeft een overzicht van onze activiteiten, realisaties, successen, onderzoeksprojecten en belangrijkste investeringen en vat de financiële resultaten van het afgelopen jaar samen.

Nieuwsbrieven

  • Mileufax (via abonnement)
  • Centexbel-VKC INFO: maandelijkse nieuwsbrief voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie (leden)

Symposia

De organisatie en het bijwonen van internationale conferenties biedt enorme mogelijkheden om informatie uit te wisselen en nieuwe ideeën uit te broeden.