Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen

Midden in de huidige coronapandemie is de preventie van infecties meer dan ooit actueel. Het is echter geen nieuwe strijd. Naast virussen zoals COVID-19 zijn er ook heel wat bacteriën die al langer een bedreiging vormen voor patiënten in ziekenhuizen of zorgcentra. Ondanks preventiemaatregelen zoals handhygiëne en regelmatige reiniging neemt het aantal resistente bacteriën, waartegen zelfs de sterkste antibiotica geen verhaal meer hebben, in ziekenhuizen gestaag toe. Jaarlijks sterven naar schatting 37.000 mensen rechtstreeks aan een infectie met een resistente bacterie en nog eens 110.000 ziekenhuispatiënten via indirecte weg.

Antimicrobiële oppervlakken met de intrinsieke eigenschap om microben te elimineren zijn een hulp in de strijd tegen deze micro-organismen. De antimicrobiële eigenschappen van bijvoorbeeld koper en zilver zijn al langer gekend. Bacteriën die op koperoppervlakken terechtkomen worden binnen 1 à 2 uur gedood. Recent onderzoek toonde aan dat het COVID-19 virus slechts 4 uur op een Cu-oppervlak detecteerbaar was, terwijl het voor andere oppervlakken zoals staal, karton en plastiek tot enkele dagen detecteerbaar en overdraagbaar was. 

Verschillende nieuwe stoffen en coatings werden ontwikkeld, binnen onderzoeksprojecten en door bedrijven, voor toepassing op frequent aangeraakte oppervlakken, elk met zijn specifieke eigenschappen en voor- en nadelen. Er worden heel wat oplossingen aangeboden: anti microbiële coatings, hydrofobe coatings, self cleaning coatings, makkelijk reinigbare coatings,…   De vraag stelt zich hoe dergelijke coatings een rol kunnen spelen in het tegengaan van de verspreiding van onzichtbare vijanden zeker in een ziekenhuis waarbij veel parameters (reiniging, bezoekers, personeel, patiënten,…) een invloed kunnen hebben. Een deel van deze coatings vallen onder de biocide-wetgevingenwaardoor het in de markt zetten van dergelijke coatings de juiste kennis vereist.
Dit Lerend Netwerk wil een selecte groep van bedrijven samen brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen rond dit type coatings, contacten te leggen en nieuwe inzichten te verkrijgen om dergelijke coatings toe te passen op producten waar dit vandaag nog niet het geval is.

Slechts 15 bedrijven kunnen aan deze 4 sessies deelnemen. Het thema van elke sessie wordt ingeleid door een keynote waarna de bedrijven met elkaar in discussie kunnen gaan.

De vier sessies worden als één geheel aangeboden aan uw bedrijf en worden via onze webagenda aangekondigd. 

Wenst u echter persoonlijk het programma te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

twitterpost

Deelnemen