Speelgoedrichtlijn

Richtlijn 2009/48/EG inzake de veiligheid van speelgoed vervangt de vroegere Richtlijn 88/378/EEG. Zij heeft het wettelijk kader aangepast aan de technologische ontwikkelingen en voorheen onbekende veiligheidskwesties. De toepassing en handhaving zijn afgestemd op het zogenoemde nieuwe wetgevingskader.

In de richtlijn zijn de veiligheidscriteria vastgelegd waaraan speelgoed moet voldoen voordat het in de EU in de handel mag worden gebracht. Speelgoed moet ook voldoen aan alle andere EU-wetgeving die erop van toepassing is. De essentiële veiligheidseisen hebben betrekking op:

 • algemene risico's: de gezondheid en veiligheid van kinderen, maar ook van andere mensen zoals ouders of verzorgers
 • bijzondere risico's: fysische en mechanische, ontvlammings-, chemische, elektrische, hygiënische en radioactiviteitsrisico's

Toepassingsgebied

De Richtlijn betreffende de Veiligheid van Speelgoed 2009/48/EG definieert speelgoed als

Elk product of materiaal dat al dan niet uitsluitend is ontworpen of bestemd om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.

De formulering "al dan niet uitsluitend" geeft aan dat het product niet uitsluitend voor speeldoeleinden bestemd hoeft te zijn om als speelgoed te worden beschouwd. Producten met een dubbele functie worden dus als speelgoed beschouwd (bv. een sleutelhanger met een teddybeer eraan).

Bijlage I bij de Richtlijn betreffende de Veiligheid van Speelgoed 2009/48/EG bevat een niet-uitputtende lijst van voorbeelden die niet als speelgoed worden beschouwd, maar die wel aanleiding kunnen geven tot verwarring. Voorts wordt een beperkt aantal producten opgesomd die aan de definitie van speelgoed voldoen, maar niettemin van het toepassingsgebied van de richtlijn zijn uitgesloten.

Deze richtlijn is niet van toepassing op het volgende speelgoed:

 1. voor openbaar gebruik bestemde speeltoestellen
 2. voor openbaar gebruik bestemde automaten, al dan niet met munten
 3. speelgoedvoertuigen uitgerust met een verbrandingsmotor
 4. speelgoedstoommachines; en
 5. slingers en katapulten.

De volgende producten (genoemd in bijlage I van de richtlijn) worden niet beschouwd als speelgoed in de zin van deze richtlijn:

 1. Decoratieve voorwerpen voor festiviteiten en vieringen
 2. Producten voor verzamelaars, mits op het product of de verpakking ervan zichtbaar en leesbaar is aangegeven dat het bestemd is voor verzamelaars van 14 jaar en ouder. Voorbeelden van deze categorie zijn:
  1. gedetailleerde en getrouwe schaalmodellen;
  2. bouwpakketten voor het in elkaar zetten van gedetailleerde schaalmodellen;
  3. folkloristische poppen en sierpoppen en andere soortgelijke artikelen
  4. historische replica's van speelgoed; en
  5. reproducties van echte vuurwapens.
 3. Sportuitrusting, waaronder rolschaatsen, inlineskates en skateboards, bestemd voor kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg
 4. Fietsen met een maximale zadelhoogte van meer dan 435 mm, gemeten als de verticale afstand van de grond tot de bovenkant van het zadeloppervlak, met het zadel in horizontale positie en met de zadelpen ingesteld op de minimale insteekmarkering
 5. Scooters en andere vervoermiddelen die ontworpen zijn voor sport of die bestemd zijn voor gebruik op openbare wegen of openbare paden
 6. Elektrisch aangedreven voertuigen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het berijden van openbare wegen of openbare paden, of de bestrating daarvan
 7. Zwemuitrusting bestemd voor gebruik in diep water, en zwemlesmateriaal voor kinderen, zoals zwemzitjes en zwemhulpmiddelen
 8. Puzzels van meer dan 500 stukjes
 9. Geweren en pistolen die werken op samengeperst gas, met uitzondering van waterpistolen en waterpistolen, en bogen voor boogschieten met een lengte van meer dan 120 cm
 10. Vuurwerk, met inbegrip van slaghoedjes die niet specifiek voor speelgoed zijn ontworpen
 11. Producten en spellen waarbij gebruik wordt gemaakt van projectielen met scherpe punten, zoals dartpijlen met metalen punten
 12. Functionele onderwijsproducten, zoals elektrische ovens, strijkijzers of andere functionele producten met een nominale spanning van meer dan 24 volt, die uitsluitend voor onderwijsdoeleinden onder toezicht van volwassenen worden verkocht
 13. Producten die bestemd zijn voor gebruik voor onderwijsdoeleinden in scholen en andere pedagogische contexten onder toezicht van een volwassen instructeur, zoals natuurwetenschappelijke apparatuur
 14. Elektronische apparatuur, zoals personal computers en spelconsoles, die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot interactieve software, alsmede de bijbehorende randapparatuur, tenzij de elektronische apparatuur of de bijbehorende randapparatuur speciaal ontworpen is voor en gericht is op kinderen en op zichzelf een speelwaarde heeft, zoals speciaal ontworpen personal computers, toetsenborden, joysticks of stuurwielen
 15. Interactieve software, bestemd voor ontspanning en vermaak, zoals computerspelletjes, alsmede de opslagmedia daarvan, zoals cd's.
 16. Fopspenen voor baby's
 17. Voor kinderen aantrekkelijke verlichtingsarmaturen
 18. Elektrische transformatoren voor speelgoed
 19. Modeaccessoires voor kinderen die niet bestemd zijn om bij het spelen te worden gebruikt

Onze speelgoed dienstverlening

Centexbel biedt een Quick Test Package aan om de veiligheid van speelgoed te beoordelen, inclusief

 • de bepaling van chemische bestanddelen (EN 71-3)
 • onze expertise in de chemische samenstelling van textiel en chemische stoffen laat ons toe om de meest voorkomende organische chemische componenten snel op te sporen en te analyseren (EN 71-9,10 & 11)
 • brandgedragtests (EN 71-2) 
 • mechanische proeven (EN 71-1) op speelgoed
 • wasproeven op kinder- en babyartikelen.
phenol

Met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die in speelgoed worden gebruikt, wijzigt Richtlijn (EU) 2017/774 van de Commissie van 3 mei 2017 aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat fenol betreft.

Gespecialiseerde diensten op het gebied van productveiligheid

Naast de eisen van de speelgoedveiligheidsrichtlijn heeft de speelgoedindustrie te maken met meer algemene wettelijke eisen (REACH, RoHS...) die het gebruik van bepaalde chemische stoffen beperken, zoals cadmium, azokleurstoffen, ftalaten, benzeen en fenol.

REACH-testpakket

Centexbel heeft een testpakket samengesteld om uw producten te analyseren op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) zoals gedefinieerd door REACH.

reach test pakket   Inductief gekoppelde plasma (ICP) Spectrometrie

Standard 100 by Oeko-Tex® 

Centexbel is een door Oeko-Tex® erkend certificatieorganisme. Producten die voldoen aan de strenge eisen van de Standard 100 by Oeko-Tex®, voldoen automatisch aan alle Europese richtlijnen inzake zware metalen, azokleurstoffen, weekmakers, organische tinverbindingen, brandvertragers, antimicrobiële stoffen...  

Een Standard 100 by Oeko-Tex® certificaat maakt heel wat chemische analyses in het kader van de speelgoedveiligheidsrichtlijn overbodig.

read more

Technologisch advies

Probleemoplossing: Wanneer non-conformiteiten worden vastgesteld, zullen wij u doorverwijzen naar onze technologische adviseurs om het probleem op te lossen. 
Conformiteit met de speelgoedveiligheidsrichtlijn: Centexbel helpt u bij het uitvoeren van een risicoanalyse van bepaalde speelgoedartikelen en bij het opstellen en bijwerken van uw technische dossiers inzake conformiteit met de speelgoedveiligheidsrichtlijn. 

Opleiding

Centexbel organiseert aangepaste opleidingen voor al uw personeelsleden die betrokken zijn bij de aankoop van speelgoed en de opmaak van technische dossiers.

Brochure veilig speelgoed